Blogs Blogs

Skills 2 Unit 2 Lớp 9

Trong bài viết này Top10vietnam.net sẽ giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trong phần skills 2 unit 2 lop 9 được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Skills 2 Unit 2 Lop 9
Skills 2 Unit 2 Lop 9

Gợi Ý Giải Bài Tập Phần Skills 2 Unit 2 Lop 9

Bài 1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks?

(Thành phố của bạn hoặc 1 thành phố nào đó gần nhất có hạn chế gì không?)

 • urban sprawl (sự mở rộng đô thị, đô thị hóa)
 • noise (tiếng ồn)
 • high cost of living (chi phí sinh hoạt cao)
 • traffic jams (tắc đường)
 • air pollution (ô nhiễm không khí)
 • bad weather (thời tiết xấu)
 • crime (tội phạm)
 • overcrowding (quá tải dân số, quá đông đúc)

Gợi ý đáp án:

 • urban sprawl: sự bành trướng đô thị
 • air pollution: ô nhiễm không khí
 • noise: tiếng ồn
 • bad weather: thời tiết xấu
 • high cost of living: sinh hoạt đắt đỏ
 • crime: tội phạm
 • traffic jams: tắc đường
 • overcrowding: quá đông đúc

Bài 2. Listen And Write The Missing Word In Each Gap. 

(Nghe và viết những từ còn thiếu.)

1. “Some ___________ have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

2. Before going to the___________, she has to take her children to school.

3. In the evening the ___________ is even worse.

4. Now so many people have a car, and there aren’t enough ___________ in the city.

Gợi ý đáp án:

1. cities 2. office 3. traffic 4. roads

1. “Some cities have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

(“Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm và thời tiết xấu – còn ở đây chúng tôi gặp phải ùn tắc giao thông”.)

2. Before going to the office, she has to take her children to school.

(Trước khi đến cơ quan, cô ấy phải đưa con của cô ấy đến trường.)

3. In the evening the traffic is even worse.

(Vào buổi tối giao thông rất tệ.)

4. Now so many people have a car, and there aren’t enough roads in the city.

(Bây giờ có quá nhiều người có ô tô, và không đủ đường trong thành phố.)

Bài 3Listen Again And Choose The Correct Answer.

(Nghe lại và chọn đáp án đúng.)

1. What is the most serious problem in Bangkok?

A. Pollution

B. Bad weather

C. Traffic jams

2. How does Suzanne go to work?

A. By car

B. By Skytrain

C. By metro

3. How long does it take Suzanne to go to work every day?

A. Two hours

B. Five hours

C. Half an hour

4. In the evening the traffic is ___________.

A. better

B. worse

C. the same

5. Why is traffic so bad in Bangkok?

A. People move around by boat.

B. There aren’t enough roads.

C. There isn’t a Skytrain or metro.

Gợi ý đáp án:

1. C 2. A 3. A 4. B 5. B
 • Bài nghe:

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams,” she says. Before going to the office, she has to take her children to school – so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office, r :ne evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn’t move at all.

But why is it so bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so many people have a car, and there aren’t enough roads in the city. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don’t cover all parts of the city.

 • Hướng dẫn dịch:

Suzanne sống ở Băng Cốc với chồng và hai đứa con của cô ấy. Văn phòng của cô ấy ở cách 7km nhưng cô ấy phải mất 2 tiếng đi xe ô tô hằng ngày.

“Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm, hoặc thời tiết tệ – ở đây chúng tôi gặp phải tắc nghẽn giao thông”, cô ấy nói. Trước khi tới văn phòng, cô ấy phải đưa những đứa trẻ của cô ấy tới trường – vì vậy cô ấy rời nhà từ 5 giờ sáng. Những đứa trẻ ngủ đến tận khi chúng đến trường. Sau đó Suzanne bắt đầu lịch trịch của cô ấy tới văn phòng.

Vào buổi tối, giao thông rất tệ. Di chuyển giao thông trong trung tâm thành phố nửa km là một giờ. Trời mưa thì hoàn toàn không di chuyển được.

Nhưng tại sao nó lại tệ như vậy? Trước đây, nhiều người ở Băng Cốc di chuyển bằng thuyền. Bây giờ nhiều người có ô tô, và không đủ đường đi trong thành phố. Tàu trên không và tàu điện ngầm có thể giúp được một chút, nhưng chúng có giới hạn trong phạm vi và không bao gồm tất cả các khu vực trong thành phố.

Bài 4. Read The Paragraph And Complete The Outline Below

(Đọc đoạn văn và hoàn thành sơ đồ sau)

Living in a city has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing number of vehicles have caused many accidents to happen every day. Secondly, air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment. More and more city dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the city is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute to making city life more difficult for its residents.

 • Outline:

Topic sentence: ______________

Problem 1: ______________

Problem 2: ______________

Problem 3: ______________

Conclusion: ______________

 • Hướng dẫn dịch:

Sống ở thành phố có một số điều bất lợi. Đầu tiên, đó là vấn đề tắc đường và tai nạn giao thông. Sự gia tăng dân số và các phương tiện giao thông là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn xảy ra mỗi ngày. Thứ hai, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và cũng ảnh hưởng xấu với môi trường. Ngày càng nhiều cư dân thành phố mắc phải vấn đề về hô hấp và ho. Thứ ba, thành phố ồn ào ngay cả khi về đêm. Ô nhiễm tiếng ồn đến từ các phương tiện giao thông và các công trình xây dựng. Các tòa nhà thường bị phá đổ và xây lại. Các yếu tố này góp phần làm cho cuộc sống thành thị của các cư dân khó khăn hơn.

 • Outline:

Topic sentence: Living in a city has a number of drawbacks

Problem 1: There is the problem of traffic jams and traffic accidents.

Problem 2: Air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment.

Problem 3: The city is noisy.

Conclusion: These factors contribute to making city life more difficult for its residents

Bài 5. Choose One Item From The List In 1. Make An Outline, And Then Write A Paragraph On One Of The Topics.

(Chọn 1 từ ở bài 1. Viết dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề.)

Hướng dẫn:

 • Firstly
 • Secondly /Next
 • Thirdly /Lastly /Finally
 • In conclusion /To conclude

Tạm dịch:

 • Đầu tiên
 • Thứ hai / Tiếp theo
 • Thứ ba / Cuối cùng /
 • Kết luân / Để kết luận

There are a lot of disadvantages of living in a big city, air pollution is among the most serious problems. Firstly, air pollution comes from the factories in the city. Big cities attract a lot of both inside and outside investments, so the number of factories is increasing quickly. This makes the air extremely polluted by smoke from factories. Secondly, that there are too many transportation means also makes this problem worse. Exhaust from cars, motorbike is one of the factors that make the air polluted. To conclude, air pollution, which contributes to making more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and so on, is a big drawback of city life. 

 • Hướng dẫn dịch:

Có khá nhiều bất lợi khi sống trong một thành phố lớn, và ô nhiễm không khí là một trong các vấn đề nghiêm trọng nhất. Trước tiên, ô nhiễm không khí bắt nguồn từ các nhà máy trong thành phố. Các thành phố lớn thu hút rất nhiều nguồn đầu tư cả bên trong nội thành lẫn ngoại thành, vì thế làm số lượng các nhà máy tăng lên nhanh chóng. Điều này làm cho không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi khói từ các nhà máy. Hai là, việc có quá nhiều phương tiện giao thông cũng làm cho vấn đề này trở nên nghiêm trọng. Khí xả từ xe ôtô, xe máy là một trong những nhân tố quan trọng làm ô nhiễm không khí. Tóm lại, ô nhiễm không khí, mà đang góp phần gây ra nhiều bệnh tật quan trọng cho con người, chẳng hạn như ung thư phổi, lao phổi và …, là một hạn chế lớn của cuộc sống đô thị.

Skills 2 Unit 2 Lop 9
Skills 2 Unit 2 Lop 9

Trên đây là toàn bộ đáp án bài tập phần skills 2 unit 2 lop 9 mà Top10vietnam.net đã tổng hợp. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/size-230-la-size-bao-nhieu

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/quay-tai-cho-co-nhung-dong-tac-nao

Size 230 Là Size Bao Nhiêu

Size 230 là size bao nhiêu hay những câu hỏi tương tự là sự băn khoăn của rất nhiều người khi chưa biết tính size giày Hàn Quốc. Đối với các size có ký hiệu như 230, 235 , 240 hay 245 … đến từ Hàn Quốc, vẫn còn nhiều điều bất ngờ và hiểu nhầm.

Đây là những điều đã khiến cho việc mua hàng của nhiều người trở nên khó khăn hơn, và đặc biệt là những người mua sắm trực tuyến. Hãy cùng Top10vietnam.net tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Giải Đáp Size 230 Là Size Bao Nhiêu?

230/36 là chiều dài giày 230 mm, size giày, size giày 36. Khi mua giày, chúng ta chủ yếu xem chiều dài của giày. Đó là 230 mm. Nói đến size giày thì size giày của các hãng khác nhau thường có kích thước và size giày khác nhau.

Biểu Đồ Kích Thước Giày Nam Hàn Quốc

Size giày nam hàn quốc thông thường sẽ có size dao động từ 245 nhỏ nhất đến 295. Mỗi số size được quy định cách nhau 5 chữ số, ví dụ: 245 – 250 – 255 – 260… Số size size giày sẽ tương ứng với chiều dài của bàn chân (như chúng tôi đã trình bày ở trên). Cụ thể, các bạn nam có thể tham khảo bảng size giày Hàn Quốc dưới đây:

Size 230 Là Size Bao Nhiêu
Size 230 Là Size Bao Nhiêu

Biểu Đồ Kích Thước Giày Của Phụ Nữ Hàn Quốc

Tương tự như giày nam, giày nữ cũng được tính theo độ dài bàn chân, quy đổi ra đơn vị milimet (dài khoảng từ 225 – 275) thay vì centimet như cách thức tính của Việt Nam để tìm size. Cụ thể, các bạn nữ có thể tham khảo bảng size giày Hàn Quốc dưới đây:

Size 230 Là Size Bao Nhiêu
Size 230 Là Size Bao Nhiêu

Biểu Đồ Kích Thước Giày Trẻ Em Hàn Quốc

Khác biệt hoàn toàn với hai bảng size dành cho người lớn (nam và nữ), bảng size dành cho trẻ em có sự khác biệt rất lớn. Tuy size giày Hàn Quốc cũng được tính theo độ dài bàn chân, quy đổi ra đơn vị milimet thay vì centimet như cách thức tính của Việt Nam để tìm size nhưng lại không có một quy luật sắp xếp size đều như của người lớn.

Size 230 Là Size Bao Nhiêu
Size 230 Là Size Bao Nhiêu

Do vậy trước tiên cha mẹ nên đo cỡ chân của con mình. Tránh trường hợp mua giày không đúng size dẫn đến chật hoặc lỏng giày gây khó khăn trong quá trình sử dụng.

Hướng Dẫn Cách Đo Chiều Dài Bàn Chân Để Chọn Size Giày Phù Hợp

Chuẩn bị:

 • Một tờ giấy trắng ( kích cỡ giấy phải to hơn chân )
 • Một cây viết chì
 • Thước kẻ
 • Cạnh đó, mọi người sẽ quy ước :

Thông số đo:

 1. Chiều dài bàn chân là l
 2. Chiều dài thực của bàn chân tính theo centimet
 • Cách đo size giày Hàn Quốc:

Bước 1 : Đặt tờ giấy trắng xuống dưới sàn phẳng lì rồi đặt chân lên và lấy bút vẽ lại khung chân của bản thân. Trong tiến trình vẽ, bạn cần luôn giữ đầu bút theo hướng dựng đứng, vuông góc với tờ giấy để khuôn chân được vẽ chuẩn xác hơn.

Bước 2 : bạn lấy thước và bút không ngừng vẽ các đường chạm ( như hình dưới ) ở những khu vực sau :

 • Mũi chân ( đặt thước gang ngón dài nhất )
 • Gót chân
 • Hai bên chân ( nơi phình to nhất )
 • Dọc bàn chân ( từ gót chân đến mũi chân, đường thẳng này phải vuông góc với đường mũi chân và đường gót chân )

Bước 3 : từ các thông số kỹ thuật đã đo được , bạn có khả năng đếm được kích cỡ giày theo công thức :

Công thức tính :

cỡ giày = l ( l là chiều dài dọc bàn chân ) + 1,2cm

Size 230 Là Size Bao Nhiêu
Size 230 Là Size Bao Nhiêu

Lưu Ý Khi Đo Kích Thước Chân Size Giày Hàn Quốc

 • Đo kích thước bàn chân vào buổi chiều hoặc tối cuối ngày, bởi lúc này, bàn chân đã hoạt động nhiều, dãn nở tối đa. Do vậy việc đo kích thước để chọn size giày sẽ chuẩn xác hơn.
 • Trước khi tiến hành đặt chân để vẽ, bạn hãy kẻ ra hai đường thẳng song song để đảm bảo được kết quả đo không bị sai số quá nhiều.
 • Khi đo kích thước, bạn nên đeo tất (vớ) và ấn chân mạnh lên tờ giấy để có kích thước đúng chuẩn như đang hoạt động.
 • Nên tiến hành đo cả hai bàn chân, vì thông thường hai bàn chân của chúng ta sẽ có kích thước không bằng nhau. Khi đo được kích thước của cả hai bàn chân chúng ta sẽ lấy kích thước của bàn chân nào dài hơn để quyết định.

Hi vọng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc size 230 là size bao nhiêu. Top10vietnam.net chúc bạn chọn mua được những đôi giày vừa vặn và ưng ý nhất nhé.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/quay-tai-cho-co-nhung-dong-tac-nao

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/phuong-trinh-vo-nghiem-co-tap-nghiem-la

Quay Tại Chỗ Có Những Động Tác Nào ?

Quay tại chỗ là một trong những động tác vô cùng quen thuộc trong giáo dục thể chất hay giáo dục quốc phòng. Vậy liệu bạn có nhớ quay tại chỗ có những động tác nào không, cùng Top10vietnam.net ôn tập lại kiến thức này nhé.

Quay Tại Chỗ Có Những Động Tác Nào
Quay Tại Chỗ Có Những Động Tác Nào

Câu Hỏi: Quay Tại Chỗ Có Những Động Tác Nào ?

a. Quay bên phải; quay bên trái; quay đằng sau; quay nửa bên phải; quay nửa bên trái
b. Quay bên phải; quay bên trái; đằng sau quay; quay nửa bên phải; quay nửa bên trái
c. Quay bên phải; bên trái quay; quay đằng sau; quay nửa bên phải
d. Bên phải quay; quay bên trái; quay đằng sau; quay nửa bên trái

Đáp án: a. Quay tại chỗ bao gồm các động tác: Quay bên phải; quay bên trái; quay đằng sau; quay nửa bên phải; quay nửa bên trái.

Kiến Thức Liên Quan:

Quay Tại Chỗ Có Những Động Tác Nào
Quay Tại Chỗ Có Những Động Tác Nào
 • Quay tại chỗ:

Ý nghĩa: để đổi hướng nhanh chóng và trật tự, chính xác mà vẫn giữ được vị trí đứng. Quay tại chỗ là động tác cơ bản làm cơ sở cho đổi hình, đổi hướng trong phân đội đựơc trật tự, thống nhất.

a) Động tác quay bên phải:

 – Khẩu lệnh: “bên phải – quay”.

– Nghe dứt động lệnh “quay” thực hiện hai cử động:

+ Cử động 1: Thân trên vẫn giữ ngay ngắn, hai đầu gối thẳng tự nhiên, lấy gót chân phải và mũi chân trái làm trụ, phối hợp với sức xoay của thân người quay toàn bộ thân sang phải một góc 900, sức nặng toàn thân dồn vào chân phải.

+ Cử động 2: Đưa chân trái lên, đặt sát gót chân phải thành tư thế đứng nghiêm.

b) Động tác quay bên trái.

– Khẩu lệnh: “bên trái – quay”.

– Nghe dứt động lệnh “quay” thực hiện hai cử động:

+ Cử động 1: Thân trên vẫn giữ ngay ngắn, hai đầu gối thẳng tự nhiên, lấy gót chân trái và mũi chân phải làm trụ, phối hợp với sức xoay của thân người quay toàn bộ thân sang trái một góc 900, sức nặng toàn thân dồn vào chân trái.

+ Cử động 2: Đưa chân phải lên, đặt sát gót chân trái thành tư thế đứng nghiêm.

c) Động tác quay nửa bên trái.

d) Động tác quay nửa bên phải.

e) Động tác quay đằng sau.

Các động tác trên phân tích các bước giống như động tác quay bên phải.

Hi vọng bài viết này đã giúp bạn nhớ lại các kiến thức về quay tại chỗ, đồng thời trả lời câu hỏi quay tại chỗ có những động tác nào. Top10vietnam.net chúc bạn học tập tốt!

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/phuong-trinh-vo-nghiem-co-tap-nghiem-la

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/phep-chia-lop-3-nang-cao

Phương Trình Vô Nghiệm Có Tập Nghiệm Là

Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là gì? Trong chương trình toán trung học cơ sở, phương trình vô nghiệm là một trong những dạng toán tương đối khó với nhiều học viên. Qua bài viết này, Top10vietnam.net sẽ giúp những bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng phương trình vô nghiệm khi nào, những dạng bài tập của phương trình vô nghiệm và giúp bạn trả lời câu hỏi trên. Hãy đón đọc nhé !

Phương Trình Vô Nghiệm Có Tập Nghiệm Là
Phương Trình Vô Nghiệm Có Tập Nghiệm Là

Câu Hỏi: Phương Trình Vô Nghiệm Có Tập Nghiệm Là:

A. {∅}

B. ∅

C. S = R

D. S = 0

Đáp án. B. Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là ∅

Kiến Thức Liên Quan

Phương Trình Vô Nghiệm Là Gì?

Phương Trình Vô Nghiệm Có Tập Nghiệm Là
Phương Trình Vô Nghiệm Có Tập Nghiệm Là

Phương trình vô nghiệm là phương trình không có nghiệm nào. Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = Ø. Một phương trình hoàn toàn có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm, … nhưng cũng hoàn toàn có thể không có nghiệm nào hoặc vô số nghiệm .

Phương Trình Vô Nghiệm Khi Nào?

Bất phương trình vô nghiệm <=> a = 0 và b xét với dấu > thì b ≤ 0 ≤ 0 ; với dấu < thì b ≥ 0 .

Điều Kiện Để Phương Trình Vô Nghiệm Là Gì?

 • Phương trình bậc nhất một ẩn: Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 vô nghiệm khi a = 0, b ≠ 0
 • Phương trình bậc hai một ẩn: Phương trình bậc hai một ẩn vô nghiệm khi a ≠ 0, ∆ < 0 

Công Thức Phương Trình Vô Nghiệm

 • Phương trình bậc nhất một ẩn:

Xét phương trình bậc nhất có dạng ax + b = 0 .Nếu a = 0, b ≠ 0 thì phương trình vô nghiệm.

 • Phương trình bậc hai một ẩn:

Xét phương trình bậc hai có dạng ( a ≠ 0 ) .

+ Công thức nghiệm tính delta (ký hiệu là ∆). Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm .

+ Công thức nghiệm thu gọn tính ∆’ (chỉ tính ∆’ khi hệ số b chẵn).

Với b = 2b’. Nếu ∆ ’ < 0 thì phương trình vô nghiệm .

Bài Tập Tìm M Để Phương Trình Vô Nghiệm

 • Bài 1: Tìm m để phương trình mx2 – 2(m – 1)x + m + 1 = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do hệ số ở biến xcó chứa tham số m, nên khi giải bài toán ta phải chia hai trường hợp là m = 0 và m ≠0.

Lời giải:

Bài toán được chia thành 2 trường hợp

 • TH1: m = 0

Phương trình trở thành phương trình bậc nhất một ẩn: 2x + 1 = 0 <=> X=-1/2 (loại)

Với m = 0 thì phương trình mx2 – 2(m – 1)x + m + 1 = 0 có nghiệm 

 •  TH2: m ≠ 0

Phương trình trở thành phương trình bậc hai một ẩn:

mx2 – 2(m – 1)x + m + 1 = 0

Để phương trình vô nghiệm thì ∆’ < 0:

<=> (m-1)2 – m.(m+1) < 0

<=> m2 – 2m +1 – m2 – m < 0

<=>  -3m < -1

<=> m > 1/3

Vậy với m > 1/3 thì phương trình mx2 – 2(m-1)x + m + 1 = 0 vô nghiệm

 • Bài 2: Tìm m để phương trình m2x2 – 2m2x + 4m2 + 6m + 3 = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do hệ số ở biến x2 có chứa tham số m, nên khi giải bài toán ta phải chia hai trường hợp là m = 0 và m ≠ 0.

Lời giải:

 • TH1: m = 0

Phương trình trở thành phương trình bậc nhất một ẩn 0x = -3 (phương trình vô nghiệm)

Với m = 0 thì phương trình vô nghiệm

 • TH2: m ≠ 0

Để phương trình m2x2 – 2m2x + 4m2 + 6m + 3 = 0 vô nghiệm thì ∆’ < 0

<=> (-m2)2 – m2 (4m2 + 6m + 3) < 0

<=> -3m4 – 6m3 – 3m2 < 0

<=> – 3m2 (m2 + 2m +1) < 0

<=> -3m2 (m+1)2 < 0 với mọi m ≠ -1

Vậy với mọi m ≠ – 1 thì phương trình m2x2 – 2m2x + 4m2 + 6m + 3 = 0 vô nghiệm

Như vậy bài viết trên đã giải đáp được vướng mắc phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là gì. Đồng thời với những bài tập mẫu mà Top10vietnam.net chia sẻ, kỳ vọng sẽ giúp những bạn nắm vững kỹ năng và kiến thức và rèn luyện tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt và đạt thành tích cao!

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/phep-chia-lop-3-nang-cao

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/nho-bien-dong-khi-hau-nuoc-ta

Phép Chia Lớp 3 Nâng Cao

Để làm tốt phép chia lớp 3 nâng cao đòi hỏi học sinh phải năm vững các kiến thức cơ bản. Trong bài viết này Top10vietnam.net sẽ điểm lại kiến thức liên quan đến nội dung này.

Phép Chia Lớp 3 Nâng Cao
Phép Chia Lớp 3 Nâng Cao

Kiến Thức Cần Nhớ Về Phép Nhân Và Phép Chia Lớp 3 Nâng Cao Các Số Có Bốn Chữ Số

1. Nhân Số Có 4 Chữ Số Với Số Có 1 Chữ Số

Ta nhân từ hàng đơn vị tiến sang trái.

Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 thì nhớ số chục lên hàng kế tiếp, chỉ viết chữ số hàng đơn vị.

2. Chia Số Có 4 Chữ Số Cho Số Có 1 Chữ Số

Thực hiện lần lượt trừ trái sáng phải (hoặc từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất)

Mỗi lần chia đều thực hiện tính nhẩm: chia, nhân, trừ

3. Phép Chia Hết, Phép Chia Có Dư

Phép chia hết: Là phép chia có số dư bằng 0.

Phép chia có dư: Là phép chia có số dư khác 0.

Số dư bé hơn số chia.

Bài Tập Vận Dụng Về Phép Nhân Và Phép Chia Các Số Có Bốn Chữ Số

Bài Tập Trắc Nghiệm: Khoanh Tròn Vào Đáp Án Đúng:

 • Câu 1: Kết quả của phép toán 1234 x 4 là:

A. 4935

B. 4936

C. 4946

D. 5036

 • Câu 2: Một xe chở 2375kg gạo. Hỏi ba xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 7025kg gạo

B. 7225kg gạo

C. 7125kg gạo

D. 7135kg gạo

 • Câu 3: Một bồn hoa hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 1274cm. Chu vi của bồn hoa đó là:

A. 5196cm

B. 5206cm

C. 5296cm

D. 5096cm

 • Câu 4: Thương của phép tính có số bị chia là 9120 và số chia là 4 là:

A. 2280

B. 2080

C. 2180

D. 2270

 • Câu 5: Tìm X, biết: X x 8 = 2132 + 4324:

A. 807

B. 908

C. 817

D. 808

 • Câu 6: Một cửa hàng có 5 thùng bánh, mỗi thùng có 20 hộp bánh, mỗi hộp bánh có 24 gói bánh. Nếu họ chia đều số bánh đó cho 8 nhà hàng thì mỗi nhà hàng có số gói bánh là:

A. 310 gói bánh

B. 320 gói bánh

C. 300 gói bánh

D. 340 gói bánh

Bài Tập Tự Luận

Bài 1: Nối mỗi điểm A, B, C, D với mỗi điểm M, N thì được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài 2: Tích của hai số 784. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hòi tích mới là bao nhiêu, biết thừa số thứ nhất là số có 4 chữ số và thừa số thứ hai là số có 1 chữ số.

Bài 3: Hân nhân một số với 3 thì được 7569. Hỏi nhân số đó với 9 thì được bao nhiêu?

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 6 x 853 + 6 x 147

b, 16 x 7 + 14 x 2

c, 8 x 5493 – 8 x 4333

d, 1000 + 1000 : 8 – 500 : 2

e, (6 x 8 – 48) : (10+11+12+13+14+15)

Bài 5: Cô giáo có 10 gói kẹo, mỗi gói 24 chiếc. Cô chia đều cho các em học sinh, mỗi em được 8 chiếc kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu em học sinh?

Bài 6: Gia đình bạn Lan có 5 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 120 nghìn đồng. Nếu gia đình bạn Lan có thêm ba người nữa mà tổng thu nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhật được bao nhiêu nghìn đồng một tháng?

Bài 7: Bạn A chia một số cho 7 thì được thương là 7784. Hỏi chia số đó cho 2 thì được thương là bao nhiêu?

Bài 8: Tìm chữ số tận cùng của một số Y, biết

a, Y chia hết cho 2

b, Y chia hết cho 5

c, Y chia cho 2 có dư là 1

Bài 9: Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn mỗi lớp còn lại?

Bài 10: Người ra cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại đó để chở hết số người đi dự hội nghị.

Các Dạng Toán Lớp 3 Nâng Cao Giúp Bé Nâng Cao Trình Độ

Khi các con đã sẵn sàng học toán lớp 3 nâng cao, các bậc phụ huynh có thể cho bé làm một trong những dạng bài tập sau:

Dạng Toán Lớp 3 Nâng Cao Tìm X, Tìm Y

Đây là dạng toán với ẩn số. Ẩn số này có thể là x hoặc y. Nhiệm vụ của các bạn nhỏ là tìm ra x hoặc tìm ra y dựa vào dữ liệu đã có trong biểu thức và thực hiện các phép tính nhân, chia, cộng hoặc trừ sao cho phù hợp.

Ví dụ: x – 78 = 17 + 88

→ Đáp án: x – 78 = 105 ⇒ x = 105 + 78 ⇒ x = 183

Các Dạng Toán Lớp 3 Nâng Cao Hay Và Khó Về Tính Giá Trị Biểu Thức

Phép Chia Lớp 3 Nâng Cao
Phép Chia Lớp 3 Nâng Cao

Ngoài dạng toán tìm x thì trong những bài toán hay và khó lớp 3 phải kể đến dạng bài tập tính giá trị biểu thức. Đề bài sẽ cho một biểu thức với các phép tính nhân, chia, cộng và trừ tổng hợp. Các con cần áp dụng công thức, quy tắc, bảng cửu chương để tính.

Ví dụ: Tính giá trị biểu thức: 78 – 65 + 7 x 2 – (2 x 3)

→ Đáp án: 78 – 65 + 7 x 2 – (2 x 3) = 78 – 65 + 7 x 2 – 6 = 78 – 65 + 14 – 6 = 21

Dạng Toán Tính Diện Tích Hình Học

Đây cũng là một dạng bài tập nâng cao lớp 3 bố mẹ nên cho bé thử làm quen. Bởi trong các kiến thức cơ bản lớp 3, bé đã bắt đầu được làm quen với hình học. 

Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật ABCD biết rằng AB là chiều dài, BC là chiều rộng. Trong đó AB = 10 cm và cạnh BC = ⅕ cạnh AB.

→ Đáp án:

Cạnh BC có độ dài là: 10 : 5 = 2 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 10 x 2 = 20 (cm2)

Trên đây là những thông tin chia sẻ về phép chia lớp 3 nâng cao các bậc phụ huynh nên dành thời gian cùng bé tìm hiểu. Top10vietnam.net hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích, giúp các con có thể yêu thích học toán hơn.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/nho-bien-dong-khi-hau-nuoc-ta

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/ngon-tinh-ve-hon-nhan-thuong-mai

Nhờ Biển Đông Khí Hậu Nước Ta

Với đường bờ biển Việt Nam dài 3.260km từ tỉnh Quảng Ninh đến Kiên Giang, biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng về địa lý, chính trị, kinh tế, chiến lược…của Việt Nam. Qua bài viết này hãy cùng Top10vietnam.net tìm hiểu nhờ biển đông khí hậu nước ta đã bị ảnh hưởng như thế nào.

Nhờ Biển Đông Khí Hậu Nước Ta
Nhờ Biển Đông Khí Hậu Nước Ta

Nhờ Có Biển Đông Khí Hậu Nước Ta Mang Nhiều Đặc Tính Của Khí Hậu Nào?

A. khí hậu hải dương

B. Khí hậu lục địa.

C. khí hậu lục địa nửa khô hạn.

D. khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải.

Đáp án: A. Nhờ có biển Đông nên khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương.

Kiến Thức Liên Quan

Đặc Điểm Chính Của Biển Đông: 

 • Biển Đông là vùng biển rộng và lớn trên thế giới, có diện tích lên đến 3.477.000km².
 • Là vùng biển tương đối kín, tạo nên tính chất khép kín của dòng hải lưu với hướng chảy chịu ảnh hưởng của gió mùa.
 • Biển Đông trải dài từ xích đạo đến chí tuyến Bắc, nằm trong vùng nội chí tuyến nên là một vùng biển có đặc tính nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.
 • Biển Đông rất giàu khoáng sản và hải sản. Số lượng thành phần sinh vật đa dạng và phong phú. 

Đặc Điểm Khí Hậu Và Hải Văn Của Biển Đông:

 • Chế độ gió: trên biển Đông, gió hướng Đông Bắc chiếm ưu thế trong 7 tháng( từ t10-t4). Các tháng còn lại trong năm thì ưu thế thuộc về gió Tây Nam, riêng ở Vịnh Bắc Bộ là hướng Nam. Gió trên biển mạnh trên trên đất liền rõ rệt. Tốc độ gió trung bình 5-6m/s và cực đại tới 50m/s. tạo nên nước sóng lớn hơn hoặc bằng 10m. Dông trên biển thường phát triển về đêm& sáng.
 • Chế độ nhiệt: Ở biển, mùa Hạ mát hơn & mùa Đông ấm hơn đất liền. Nhiệt độ TB năm của nc biển là trên 32·C.
 • Chế độ mưa: Lượng mưa trên biển ít hơn trên đất liền, từ 1100 – 1300mm/ năm. Sương mùa trên biển xuất hiện vào cuối mùa Đông & đầu mùa Hạ.
 • Chế độ thủy triều: là nét đặc sắc của biển VN. Vùng biển ven bờ nước ta có nhiều chế đọ thủy triều khác nhau. Trong đó, chế độ nhật triều của Vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình của Thế Giới. Ở đây chỉ có 1L nước lên và xuống rất đều đặn.

Ảnh Hưởng Của Biển Đông Đến Khí Hậu Nước Ta

Nhờ Biển Đông Khí Hậu Nước Ta
Nhờ Biển Đông Khí Hậu Nước Ta
 • Biển Đông làm tăng độ ẩm của các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn, đồng thời làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô trong mùa đông và làm dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ.
 • Nhờ có Biển Đông, khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương nên điều hòa hơn.

Biển Đông là vùng biển quan trọng của Việt Nam. Có trữ lượng tài nguyên rất lớn và vị trí địa lý rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên và quá trình giao lưu hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hi vọng qua bài viết này bạn đã trả lời được câu hỏi nhờ biển đông khí hậu nước ta mang đặc tính gì. Top10vietnam.net chúc bạn học tập tốt.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/ngon-tinh-ve-hon-nhan-thuong-mai

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/nam-nhuan-co-bao-nhieu-ngay-toan-lop-4

Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại

Ngôn tình về hôn nhân thương mại là thể loại truyện ngôn tình cưới trước yêu sau, thường xoay quanh những cặp đôi vốn xa lạ hoặc oan gia ngõ hẹp. Các nhân vật bị buộc tiến vào cuộc sống hôn nhân bất đắc dĩ vì một vài tình huống trớ trêu.

Hành trình tình yêu của họ lớn dần sau thời gian chung sống gần gũi với rất nhiều tình tiết làm độc giả thích thú. Sau đây Top10vietnam.net gợi ý đến bạn top ngôn tình về hôn nhân thương mại được nhiều bạn đọc yêu thích.

Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại Không Thể Bỏ Qua

Hôn Nhân Không Tình Yêu – Diệp Lạc Vô Tâm

Cảnh Mạc Vũ và Cảnh An Ngôn là hai anh em nhưng không có bất kì huyết thống nào. Chỉ vì một đêm say rượu, xảy ra tình huống phát sinh không mong muốn, Cảnh Mạc Vũ phải chịu trách nhiệm với đứa em gái nuôi này.

Đêm tân hôn, anh đã tuyên bố: “Tôi không thể chung chăn gối với em gái mình được.”, nhưng anh đâu biết tình yêu của Cảnh An Ngôn dành cho anh lớn đến nhường nào. Day dứt, đau khổ, trả thù, cạm bẫy… người đọc “Hôn nhân không tình yêu” như được đắm chìm trong những cảm xúc riêng qua tác phẩm này, đây là một trong những cuốn tiểu thuyết rất thành công của Diệp Lạc Vô Tâm.

Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại

Thần Hồn Điên Đảo

“Thần hồn điên đảo” là truyện ngôn tình hiện đại, sủng ngọt ngào, không ngược thích hợp cho các bạn thích sự nhẹ nhàng, tình cảm. Nữ chính Thư Dao là minh tinh nổi tiếng, tính cách độc lập, tự cường. Nam chính Khương Tri Ngật khôi ngô tuấn tú, giàu có, nhà có gia thế, chàng trai lạnh lùng, về sau ôn nhu, dịu dàng.

Một lần tình cờ hai người họ uống say gặp nhau và trải qua tình một đêm. Nhưng không ngờ, một phát trúng ngay, Thư Dao có thai.

Chuyện cô có thai khi chưa kết hôn được báo chí phát hiện, tạo nên làn sóng dư luận dữ dội. Biết được tin, Khương Tri Dật cùng cô lập nên hiệp ước hôn nhân, trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc trước dư luận.

Trong thời gian Thư Dao mang thai, anh ở bên cô, trở thành bờ vai vững chắc, bình yên cho cô tựa vào. Họ bắt đầu nảy sinh tình cảm, chuyển từ không thành yêu và cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình.

Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại

Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu – Ân Tầm

Nam chính Lệ Minh Vũ kết hôn với nữ chính Tô Nhiễm vì mục đích thương mại và trả thù. Mặc dù yêu cô, nhưng do lòng thù hận nên anh không bộc lộ tình yêu đó. Anh lạnh lùng với cô dù cho cô chủ động, yêu anh da diết. Trải qua nhiều biến cố: tai nạn sảy thai, ba nhảy lầu tự tử, Tô Nhiễm ký đơn ly hôn và rời khỏi biệt thự. Sau đó cô bị bệnh rối loạn lo âu, tự hành hạ mình, phải điều trị. Bốn năm trôi qua, Tô Nhiễm dần phục hồi.

Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại

Nhưng trời xui khiến cho anh gặp cô lần nữa, anh quyết định không buông tay cô, muốn giữ cô bên mình, hợp đồng hôn nhân bản gốc còn hạn 9 ngày làm vợ. Cô mang thai lần thứ 2, hạnh phúc chưa bao lâu thì bị sảy thai. Cô đau đớn đến nỗi bị bệnh tâm thần phân liệt, có lần cô cầm dao đâm anh. Truyện trước ngược nữ chính, sau ngược nam chính. Anh vẫn kiên trì chăm sóc cô, cô phục hồi và biết sự thật về thù hận năm xưa. Tình yêu vượt qua thù hận, cô và anh không muốn bỏ lỡ nhau lần nữa, họ bắt đầu xây dựng lại hạnh phúc và tái hôn.

Chờ Một Ngày Nắng

Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
 • Tác giả: Điệp Chi Linh
 • Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại
 • Số chương: 29 chương
 • Nhân vật chính: Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc

Nội dung:

Tác phẩm có văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng, phác hoạ nên một câu chuyện tình yêu mộc mạc. Truyện giống như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực, không quá sủng cũng không nhiều tình tiết ngược tâm.

Nữ chính Tiêu Tinh xuất thân trong gia đình giàu có nhưng không kiêu ngạo, ỷ lại của. Dù vậy cô tiểu thư xinh đẹp cũng không thoát khỏi số mệnh bị sắp đặt vào cuộc hôn nhân thương mại. Hôn phu Thẩm Quân Tắc của cô là kẻ đáng ghét, không hề tôn trọng phụ nữ, hắn lừa cô khi cô mới sang Mỹ.

Cuộc hôn nhân không tình yêu giống như nấm mồ nhưng không thể chôn vùi Tiêu Tinh. Hai người kết hôn nhưng cô vẫn sống theo ý mình. Quân Tắc vốn coi Tiêu Tinh như quả bom nổ chậm nhưng con tim anh đã không còn nghe theo lý trí.

Ai Hiểu Được Lòng Em

Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
 • Tác giả: Lục Xu
 • Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại
 • Số chương: 82 chương + 5 phiên ngoại
 • Nhân vật chính: Nhân Ly, Mạc Tu Lăng

Nội dung:

Truyện có nội dung không quá mới mẻ, nhưng tác giả xây dựng nhân vật nữ chính quá thành công khiến độc giả không thể rời mắt. Nữ chính Nhân Ly giống như nàng Tấm nhưng không hề yếu đuối, ủy mị để mẹ con Cám hành hạ.

Ngày nhỏ, Nhân Ly có tình cảm với người cùng cha khác mẹ Mạc Tu Lăng. Tuy nhiên, anh chỉ coi cô như em gái nên cô đành nhanh chóng chôn vùi mối tình của mình, trao tình cảm cho người đàn ông khác. Nhân Ly bị em gái và mẹ kế huỷ hoại danh dự, đành phải đau khổ chia tay người yêu. Đúng lúc ấy, anh xuất hiện, cùng cô diễn ra chớp nhoáng như một phao cứu sinh đối với cô.

Sau những câu chuyện không vui, họ vô tình trở thành một cặp, một cuộc hôn nhân hờ hững. Trải qua nhiều sóng gió, trắc trở, cả hai dần hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Tình yêu ngày xưa, khi lớn lại một lần nữa rạo rực, hôn nhân lạnh nhạt cũng trở nên ấm áp.

Bất Ái Thành Hôn

“Bất ái thành hôn” có nữ chính Lâm Lệ từng mù quáng cố chấp theo đuổi tình yêu. Nam chính Chu Hàn có quá khứ giành người yêu của bạn thân mặc dù cô ta không tốt đẹp gì, anh có một cậu con trai tên Chu Gia Bân. Anh và cô đều từng sai lầm trong tình yêu. Đây không phải là nam, nữ chính sạch. Tuy nhiên, không có nghĩa từng sai là không có quyền làm lại.

Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại

Trời cho Lâm Lệ gặp Chu Hàn. Vì một sự kiện ngoài ý muốn, họ ký hiệp định kết hôn, một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Mưa dầm thấm lâu, anh ngày càng nhận ra anh có tình cảm với cô, ngày một lớn dần. Anh đề nghị “chúng ta thử yêu nhau đi”. Hai con người từng trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, mang theo những vết thương tình cảm khó phai. Nay họ gặp nhau, xoa dịu trái tim của nhau và làm nó ấm nóng, rạo rực tình yêu thêm một lần nữa.

Người Vợ Bí Mật

Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
Ngôn Tình Về Hôn Nhân Thương Mại
 • Tác giả: Mạc Oanh
 • Thể loại: Ngôn Tình
 • Số chương: 102 chương + 6 phiên ngoại
 • Nhân vật chính: Mễ Giai và Nghiêm Hạo

“Người vợ bí mật” là câu chuyện kể về nữ chính Mễ Giai như con chim bị cắt mất đôi cánh khi cha qua đời, bị bạn trai phản bội. Trong lúc tuyệt vọng, cô đồng ý kết hôn với Nghiêm Hạo. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu từ những tâm tư, mục đích riêng mà không phải tình yêu.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cô bị những cử chỉ dịu dàng của anh mê hoặc, sẵn sàng trầm luân trong thứ tình cảm bé nhỏ này. Anh cũng dần phát hiện tình cảm của mình dành cho cô, khi hai người quyết định nắm tay nhau đi hết đời, sóng gió lại xảy ra chia cắt tình cảm của họ, đâu mới là cái kết cuối cùng của chuyện tình này?

Thể loại truyện ngôn tình về hôn nhân thương mại xoay quanh những cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu. Trải qua nhiều sóng gió của cuộc sống, gần gũi và hiểu nhau các nhân vật mới nảy sinh tình cảm. Top10vietnam.net chúc bạn có những giây phút đọc truyện thú vị.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/nam-nhuan-co-bao-nhieu-ngay-toan-lop-4

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mua-cho-con-gia-re-duoi-100k

Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày Toán Lớp 4

Chắc hẳn các bạn đều đã biết hoặc từng nghe nói đến năm nhuận và cách tính năm nhuận ở đâu đó, nhưng để biết chính xác cách tính năm nhuận như thế nào là đúng nhất và năm nhuận có bao nhiêu ngày toán lớp 4 đôi khi vẫn khiến nhiều người lúng túng.

Bài viết dưới đây Top10vietnam.net chia sẻ là 1 bài tổng hợp bổ sung để làm sáng tỏ những điều đó.

Câu Hỏi: Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày Toán Lớp 4

 1. 364 ngày
 2. 365 ngày
 3. 366 ngày

Đáp án: C. Năm nhuận có 366 ngày

Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày Toán Lớp 4
Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày Toán Lớp 4

Ghi chú: Cứ 4 năm liên tiếp thì có 1 năm nhuận. Đó là năm có hai chữ số tận cùng tạo thành một số chia hết cho 4. Ví dụ:

– Năm 2018 là năm nhuận vì số 08 (tức là 8) chia hết cho 4

– Năm 2015 là năm không nhuận vì số 05 (tức là 5) không chia hết cho 4

Kiến Thức Liên Quan

Năm Nhuận Là Gì?

Tính theo lịch Dương, năm nhuận là năm có một ngày dư ra so với bình thường. Tức một năm có 365 ngày thì vào năm nhuận sẽ có 366 ngày. Một ngày này sẽ rơi vào tháng 2 Dương lịch. Tức là bình thường tháng 2 có 28 ngày thì năm nhuận sẽ có 29 ngày.

Tính theo lịch Âm, năm nhuận là năm có chứa tháng 13. Thông thường một năm chỉ có 12 tháng. Đây là sự khác biệt.

Hiện tại năm nhuận theo Âm lịch được áp dụng phổ biến ở các quốc gia châu Á. Bên cạnh Việt Nam thì Nhật Bản hay Trung Quốc đều áp dụng năm nhuận trong đời sống.

Năm nhuận ra đời nhằm mục đích đảm bảo sự đồng bộ cho việc lặp đi lặp lại các năm trên lịch Âm và lịch Dương với năm thiên văn hoặc là năm thời tiết.

Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày Toán Lớp 4
Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày Toán Lớp 4

Năm Nhuận Theo Dương Lịch

Dương lịch là lịch tính thời gian theo Mặt Trời. Thời gian Trái Đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày 6 giờ. Lấy số nguyên là 365 thì một năm Dương lịch có 365 ngày.

Như vậy, một năm Dương lịch bị thừa lại 6 giờ. Sau 4 năm dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương ứng đúng một ngày. Ngày nhuận được quy ước là ngày 29 tháng 2. Và cứ 4 năm Dương lịch liên tiếp sẽ có một năm nhuận với 366 ngày.

Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày Toán Lớp 4
Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Ngày Toán Lớp 4

Âm lịch là lịch tính thời gian theo Mặt Trăng. Một tháng tính theo Mặt Trăng trung bình có 29,5 ngày. Một năm Âm lịch có 354 ngày, ngắn hơn năm Dương lịch đến 11 ngày. Vậy cứ 3 năm Âm lịch lại ngắn hơn năm Dương lịch 33 ngày (hơn 1 tháng).

Để cân bằng thời gian giữa năm Âm lịch và năm Dương lịch, cứ 3 năm Âm lịch phải cho thêm một tháng nhuận để năm Âm lịch và Dương lịch không bị chênh nhau quá nhiều.

Dù vậy, năm Dương lịch vẫn nhanh hơn năm Âm lịch. Tình trạng này được khắc phục bằng cách là cứ 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

Trong 19 năm Dương lịch có 228 tháng Dương lịch, tương ứng với 235 tháng Âm lịch, thừa 7 tháng so với năm Dương lịch, gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng trước đó được quy ước vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

Tóm lại:

 • Năm nhuận là năm:

Theo dương lịch: là năm chứa một ngày thừa ra (ngày 29/2).

Theo âm lịch: là năm chứa tháng thứ 13. Mục đích để đảm bảo đồng bộ việc lặp lại của năm trên lịch với năm thiên văn hay năm thời tiết.

 • Tháng nhuận là tháng:

Theo dương lịch: là tháng 2 có ngày 29

Theo âm lịch: là tháng trùng với tháng trước đó gọi là tháng nhuận ( có 2 tháng ba, 2 tháng 5,…)

Cách tính năm nhuận theo lịch âm: Theo năm âm lịch, trong 19 năm sẽ có chính xác 7 tháng nhuận và 7 tháng này rơi vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19. Nên để tính xem năm nào là năm nhuận theo lịch âm, bạn lấy số năm dương lịch tương ứng năm âm lịch cần tính chia cho 19. Nếu kết quả có số dư là 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì đó chính là năm nhuận theo âm lịch

Ví dụ: 2020 cũng là năm nhuận âm lịch vì 2020 chia 19 dư 6.

Trên đây là những giải đáp cho câu hỏi năm nhuận có bao nhiêu ngày toán lớp 4. Top10vietnam.net hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị và hữu ích!

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mua-cho-con-gia-re-duoi-100k

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mua-cho-con-gia-re-200k

Mua Chó Con Giá Rẻ Dưới 100k

Theo thống kê cho thấy, nhu cầu nuôi chó cảnh tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Đặc biệt là đối với những người yêu thích cuộc sống độc thân thì nhất định phải có một em thú cưng trong nhà để bầu bạn. Tuy nhiên, mức giá cả của chúng lại khiến nhiều người tỏ ra ê ngại.

Vậy có nên mua chó con giá rẻ dưới 100k hay không. Hãy cùng Top10vietnam.net tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Có Nên Mua Chó Con Giá Rẻ Dưới 100k ?

Thực Trạng Lừa Đảo Mua Chó Cảnh Giá Rẻ Dưới 100k

Đăng bán với giá siêu rẻ, siêu hời nhưng nhận cọc rồi biến mất. Hình thức lừa đảo này có thể là một cá nhân hoặc một nhóm tạo ra một trang bán hàng trên Facebook với những cái tên hoa mỹ.

Họ đánh trúng cơn khát giá rẻ của hầu hết mọi người, họ bán theo lô, thậm chí họ còn đưa quảng cáo lên trang nhất: Mua Alaska, Husky Chỉ Với 100k; Mua bán chó mèo giá siêu rẻ chỉ 200.000 … Mua 3 chó tặng 1, giá chỉ 2100.000 …

Nhưng khi người mua chuyển khoản thanh toán hay đặt cọc là chúng sẽ chặn nick hoặc lập Facebook khác…

Mua Chó Con Giá Rẻ Dưới 100k
Mua Chó Con Giá Rẻ Dưới 100k

Hãy tỉnh táo nếu muốn mua chó mèo cảnh với giá rẻ tại Việt Nam vì đối tượng bị lừa thường là sinh viên hoặc những người không hiểu biết về giá chó mèo, nguồn gốc chó mèo, địa chỉ bán uy tín.

Nuôi và chăm sóc một con chó mèo không hề rẻ, chưa kể tiền tiêm phòng cũng 500.000 đến 1 triệu đồng, con chó mèo nào cũng rẻ như vậy, hơn nữa lại là chó mèo cảnh.

Thông tin nick ảo này thường lấy ảnh, thông tin, CMND / Thẻ căn cước công dân của người khác để phục vụ mục đích sai sự thật. Vì vậy, sau khi bạn đã bị lừa, sẽ rất khó để tìm ra người này là ai. Và gây khó khăn cho các cơ quan chức năng điều tra để tìm ra người này.

Mua Chó Dưới 100k Ở Đâu?

Bạn có thể tìm thấy các nơi, địa chỉ rao bán chó giá rẻ như:

 • Mạng xã hội: phổ biến nhất là các nhóm facebook về chó cảnh, thú cưng, trao đổi mua bán chó mèo cảnh, điển hình như: “Tặng mèo – Tặng chó miễn phí”, “Hội yêu chó & mèo cảnh Hà Nội/Sài Gòn”, “CLB cho tặng vía chó mèo”…  chỉ một từ khoá tìm kiếm “mua mèo giá rẻ” bạn có thể tìm thấy vô vàn lựa chọn và… có giả có thật.
 • Website: Phổ biến là hai chợ rao vặt thú cưng lớn nhất hiện nay: Chợ Tốt và Chợ Pet.
 • Từ các gia đình có nuôi mèo: mèo nhà nuôi sinh sản ra đàn mèo con và được đăng bán qua facebook cá nhân.
 • Trại mèo nhỏ: đây là trường hợp các bé mèo con được sinh sản nhưng chủ nuôi không kiểm soát giống, mèo được phối giống tự do, có thể là lai giữa các giống mèo hoặc lai cận huyết.
Mua Chó Con Giá Rẻ Dưới 100k
Mua Chó Con Giá Rẻ Dưới 100k

Rủi Ro Khi Mua Chó Dưới 100k

 • Không giấy tờ không rõ nguồn gốc

Việc cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, bao gồm; thông tin về người nuôi, gia phả, giới tính, ngày tháng năm sinh, màu lông, đặc điểm của vật nuôi là vô cùng quan trọng …

Vì nếu chó không có giấy thì không chắc là thuần chủng. Và tiếp theo là bạn sẽ không chắc chắn được chó mèo con sinh ra sẽ thế nào. Bạn đã gặp trường hợp bố mẹ rất đẹp nhưng sinh ra con xấu mù dù bố mẹ không phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Chó cũng vậy, những gì thể hiện ra ở kiểu hình không có nghĩa là gen chuẩn toàn bộ. Nếu không biết gì về ông bà bố mẹ tổ tiên thì đời sau sinh ra sẽ không biết thế nào. Cũng không đoán được sẽ ra thế nào. Vì gen của bố mẹ không chuẩn, line không ổn định.

Chưa kể chó không giấy thì sẽ không thể làm phả thuần chủng cho đời sau được. Và sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đứng chung hàng ngũ với mèo thuần chủng có giấy, rất thiệt thòi. Nên nếu nhân giống, tốt nhất hãy nhân giống chó mèo thuần chủng có giấy tờ.

Tiếp theo việc hiểu rõ về giống loài và tổ tiên của chó cũng giúp bạn dễ dàng chăm sóc và biết về các bệnh bé có thể mắc phải hơn. Cũng yên tâm hơn về vấn để bệnh tật nếu trại bạn mua đã có những test sàng lọc gen cho chó giống của họ.

Mua Chó Con Giá Rẻ Dưới 100k
Mua Chó Con Giá Rẻ Dưới 100k
 • Chó bị ốm, bệnh:

Người bán thường sử dụng 1 số loại thuốc để giúp chó khỏe trong thời gian ngắn để thời gian đầu bạn mua về chó con vẫn sẽ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tuy nhiên sau một thời gian thuốc hết tác dụng thì chó sẽ phát bệnh.

Hi vọng qua bài viết trên đây chắc hẳn bạn đọc sẽ cân nhắc hơn về việc có nên mua chó con giá rẻ dưới 100k. Top10vietnam.net mong rằng nếu bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp nhất với bản thân mình. Hãy thận trọng trước những hình thức bán chó giá rẻ và chúc bạn sẽ tìm được một chú thú cưng như ý.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mua-cho-con-gia-re-200k

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mot-trieu-nam-tram-nghin-dong-viet-bang-so

Mua Chó Con Giá Rẻ 200k

Mua bán chó giá rẻ để phù hợp với nhu cầu và điều kiện mong muốn của mỗi người nhưng về chất lượng, độ uy tín và đảm bảo đã đủ hay chưa. Hiện nay tại sao có rất nhiều người mua chó con giá rẻ 200k và có thật là có giá chó như vậy hay không, cùng Top10vietnam.net tìm hiểu trong bài viết sau.

Mua Chó Con Giá Rẻ 200k
Mua Chó Con Giá Rẻ 200k

Thực Hư Chuyện Mua Chó Con Giá Rẻ 200k

Tỉ lệ muốn sở hữu chó giá rẻ vẫn còn tăng rất nhiều vì ngàu nay nhu cầu mua chó lậu và chó lai cao. Chó giá rẻ dưới 500k và những shop bán chó 200k-500k bán đầy rẫy ngoài kia khiến cộng đồng yêu chó hoang mang vì có những nơi bán chó quá rẻ đến như vậy, làm dấy lên một số tranh cãi và những lầm tưởng sai về thế giới loài chó.

Hiện nay nhu cầu nuôi chó ngày càng tăng cao khiến người người nhà nhà tranh nhau mua chó. Nhưng đối với với những người mới nuôi chó lần đầu, họ tìm kiếm đâu đó một số thông tin đáng ngờ rằng có nên tin vào mua chó thuần chủng, có đáng để mua hay không.

Không phải ai cũng tin rằng có việc mua chó và nuôi chó cảnh giá rẻ 200k 500k cả. Vì mua giá như vậy thường là những chú chó lai tập không thuần chủng, gen không tốt, nhưng đây cũng là những quyết định dựa trên sở thích cũng như điều kiện mỗi người mà lựa chọn vai trò phù hợp với tài chính của mình. Vì vậy bạn cũng có thể xem xét việc chọn mua những loại trò giá rẻ.

Rủi Ro Về Việc Mua Bán Cho Online Và Trăn Trở Về Giá Chó 200k, 500k

Mua chó giá 200k 500k khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ đắn đo liệu có nên mua? Vì khi đã nhận nuôi một chú chó không rõ nguồn gốc sẽ mang đến nhiều vấn đề hệ lụy nghiêm trọng như như: lừa đảo mua chó bệnh, bệnh bẩm sinh mà bạn không biết, chó lai tạp, chó khó huấn luyện khiến bạn mệt mỏi khi nuôi.

Ngoài việc tới các chợ hoặc cửa hàng, bạn có thể mua chó mèo tại các trang mua bán, fanpage, hội nhóm bán hàng. Rất nhiều trại nhân giống và các cửa hàng thú cưng đều đăng bán như một sản phẩm thông thường.

Việc mua bán chó mèo qua mạng có nhiều ưu điểm. Người mua chỉ cần ở nhà, không phải mất công tới tận nơi. Có thể so sánh giá cả của hàng trăm shop hoặc trại chó mèo. Hình thức này phù hợp với người không có điều kiện đi lại.

Tuy nhiên do người mua và bán không tiếp xúc với nhau, nên rất dễ xảy ra tranh cãi. Ví dụ như chó mèo vận chuyển đến tay khách hàng không đúng chủng loại, màu lông. Chó mèo bị bệnh, yếu, nhiều con chết chỉ sau vài ngày về nhà mới. Người bán nhận tiền nhưng không giao hàng. Hoặc người mua đặt hàng nhưng không chuyển tiền.

Ngay cả mua bán chó mèo của người bán uy tín cũng tồn tại nhiều rủi ro. Tất cả những lý do trên khiến nhiều người vẫn lo ngại khi giao dịch qua mạng. Thị trường mua bán thú cưng online vì vậy chưa thể phát triển mạnh mẽ.

Có Nên Mua Chó Con Giá Rẻ Hay Không?

Mua chó giá rẻ không hẳn là xấu. Bạn cũng có thể may mắn gặp được người chủ nuôi tốt vừa bán vừa tặng chỉ cần bạn yêu thương, sẵn sàng chăm sóc cho các bé mèo là được.

Tuy nhiên, đáng buồn là phần lớn chó cảnh giá rẻ thường nằm ở các trường hợp còn lại.

Khi nuôi mèo cảnh, chưa nói đến yếu tố ngoại hình đẹp xấu, thuần chủng hay lai thì bé mèo khoẻ mạnh, nhanh nhẹn là điều quan trọng nhất.

Mua Chó Con Giá Rẻ 200k
Mua Chó Con Giá Rẻ 200k

Nhưng trong trường hợp bạn mua phải những bé chó giá rẻ bị ốm, bệnh, vừa phải tốn nhiều tiền gấp vài lần so với tiền mua mèo để chữa bệnh thì thật sự rất tiếc. Hoặc trường hợp xấu nhất là chó con không qua khỏi sẽ là một “tổn thương” rất lớn đối với những người yêu chó.

Chính vì thế, đừng bao giờ vội tin những lời ra “chó cảnh giá rẻ”, “chó đẹp giá rẻ”, “chó cảnh giá sinh viên”… hãy cẩn thận xem xét các yếu tố về bé chó và người bán để đảm bảo mình không “đặt niềm tin sai chỗ” nhé.

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích liên quan đến mua chó con giá rẻ 200k. Top10vietnam.net chúc bạn sẽ sớm chọn cho mình được chú cún cưng ưng ý nhất.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mot-trieu-nam-tram-nghin-dong-viet-bang-so

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mieu-ta-con-ga-trong-lop-4-ngan

Một Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng Viết Bằng Số

Trong cuộc sống thường ngày, người ta thường dùng “triệu” làm số đếm, đơn vị đo tiền tệ hoặc làm công cụ quy đổi trung gian. Vậy 1 triệu có mấy số 0? Mẹo ghi nhớ, quy đổi nhanh 1 triệu sang các đơn vị khác thế nào?

Cùng Top10vietnam.net tìm hiểu câu trả lời ở bài viết một triệu năm trăm nghìn đồng viết bằng số dưới đây.

Một Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng Viết Bằng Số
Một Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng Viết Bằng Số

Câu Hỏi: Một Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng Viết Bằng Số

 1. 1500000 đồng
 2. 150000 đồng
 3. 15000 đồng
 4. 1500 đồng

Đáp án: A. 1500000 đồng

Một Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng Viết Bằng Số
Một Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng Viết Bằng Số

Kiến Thức Liên Quan

“Triệu” là đơn vị đo được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giáo dục, tài chính, tiền tệ. Ghi nhớ số, chữ số của các con số hàng triệu sẽ giúp bạn đọc dễ dàng nhập dữ liệu, tính toán các phép toán khó, phức tạp hơn sau này.

Bên cạnh những con số hàng triệu, người ta còn hay sử dụng hàng “vạn” (1 vạn gạch, 1 vạn quân lính” để chỉ số lượng.

Không chỉ vậy, ghi nhớ và vận dụng một triệu mấy số 0 vào cuộc sống cũng giúp bạn đọc có được những phép tính chính xác, từ đó hạn chế tối đa được những nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tính toán, quy đổi.

Viết Và Đọc Số

Ví dụ: Viết số: 342.157.413

Một Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng Viết Bằng Số
Một Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng Viết Bằng Số

Đọc số: Ba trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba.

Chú ý: Ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu, mỗi lớp có ba hàng. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.

Mẹo Nhớ Nhanh Viết 1 Triệu Có Mấy Số 0, 1 Tỷ Mấy Số 0

Quy tắc số 0:

 • Hàng chục: Có 1 số 0.
 • Hàng trăm: Có 2 số 0.
 • Hàng nghìn: Có 3 số 0.
 • Hàng chục nghìn: Có 4 số 0.
 • Hàng trăm nghìn: Có 5 số 0.
 • Hàng triệu: Có 6 số 0.
 • Hàng tỉ: Có 9 số 0. 

Với cách tính này, ta cũng có thể dễ dàng học, trả lời các bài tập về hàng triệu như sau:

 • Một triệu bao nhiêu số 0: 1 triệu có 6 số 0
 • Năm triệu có mấy con số 0: 5 triệu có 6 số 0 và 1 số 5
 • Hai triệu có mấy số 0: 2 triệu có 6 số 0 và một số 2
 • Mười triệu có bao nhiêu số 0: 10 triệu có 7 chữ số 0 và một số 1
 • Một trăm triệu có bao nhiêu số 0: 100 triệu có 8 số 0 và một số 1
 • 1 tỷ có bao nhiêu số 0: 1 tỷ có 9 số 0 và một số 1.
 • 2 tỷ có bao nhiêu số 0: 2 tỷ có 9 số 0 và một số 2.
 • 50 triệu có bao nhiêu số 0: 50 triệu có 7 số 0 và một số 5.
 • 1 triệu tỷ có bao nhiêu số 0: 1 triệu tỷ có 15 số 0 và một số 1

Câu Hỏi Tự Luyện Triệu Và Lớp Triệu

Sau khi làm xong bài tập sách giáo khoa, các em hãy tự luyện tập thêm bằng các câu hỏi dưới đây. Các câu hỏi sẽ giúp các em củng cố và nâng cao kiến thức của mình:

Phần Câu Hỏi

Câu 1: Lớp triệu gồm có mấy hàng:

A. 2

B. 3

C. 4

Câu 2: Số 234.678.045 đọc như thế nào?

A. Hai trăm ba mươi tư nghìn sáu trăm bốn lăm

B. Hai trăm ba mươi tư triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn không trăm bốn mươi lăm.

C. Hai trăm ba mươi tư triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn bốn mươi lăm.

Câu 3: Điền một dấu thích hợp vào ô chấm:

14.562.098 ……… 15.067.356

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Số 357.902. 567. Các chữ số thuộc lớp triệu là?

A. 3

B. 3,5,7

C. 3,5,7,9

Câu 5: Trong số 245.096.113. Chữ số 4 thuộc hàng nào? Lớp nào?

A. Hàng trăm, lớp triệu

B. Hàng chục triệu, lớp triệu

C. Hàng chục, lớp triệu

Phần đáp án

1.B         2.B          3.A          4.B         5.B

Hi vọng bài viết trên đây hữu ích đối với bạn, giúp bạn trả lời được băn khoăn một triệu năm trăm nghìn đồng viết bằng số như thế nào. Top10vietnam.net chúc bạn học tập tốt.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mieu-ta-con-ga-trong-lop-4-ngan

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mau-so-do-tu-duy-mon-van

Miêu Tả Con Gà Trống Lớp 4 Ngắn

Đề văn tả con gà là một trong những đề bài thuộc phần văn tả con vật trong chương trình học Tập làm văn lớp 4. Vì vậy mà Top10vietnam.net đã tổng hợp hướng dẫn tả con gà trống cùng những bài văn miêu tả con gà trống lớp 4 ngắn cho các thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các em học môn tập làm văn thật giỏi.

Hướng Dẫn Miêu Tả Con Gà Trống Lớp 4 Ngắn

Miêu Tả Con Gà Trống Lớp 4 Ngắn
Miêu Tả Con Gà Trống Lớp 4 Ngắn

Dàn Ý Tả Con Gà Trống Lớp 4

1) Mở bài

 • Nhà em có nuôi nhiều gà.
 • Em thích nhất là chú gà trống thiến.

2) Thân bài

a) Hình dáng:

 • Gà được nuôi bốn tháng tuổi, nặng gần ba kilogam.
 • Bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ.
 • Mình gà to bằng bắp đùi người lớn.
 • Hai cánh to, lông cánh dài, màu cánh gián.
 • Đuôi dài, cong và có nhiều màu lông xen lẫn nhau.
 • Cổ gà to bằng bắp tay của em, lông cổ màu vàng óng.
 • Mào gà đỏ chót, luôn lắc lư.
 • Đôi mắt như hai hạt đỗ đen nháy.
 • Mỏ khoằm, nhọn và cứng.
 • Đôi chân vàng óng, có cựa chìa ra, móng chân nhọn và sắc.

b) Hoạt động, tính nết

 • Gáy đúng giờ, tiếng gáy vang dài.
 • Vỗ cánh và rướn cao cổ khi gáy.
 • Có mồi thì tục tục kêu gà mái đến.
 • Dũng cảm chống lại đối thủ.

3) Kết bài

 • Gà trống rất có ích.
 • Tiếng gáy của chú như tiếng gọi mọi người dậy sớm học bài, đi làm, chuẩn bị cho ngày mới.
 • Em rất yêu chú gà trống thiến và không quên chăm sóc chú để chú mãi là con vật nuôi đáng yêu và có ích.

Một Số Bài Văn Mẫu Về Miêu Tả Gà Trống

Miêu Tả Con Gà Trống Lớp 4 Ngắn
Miêu Tả Con Gà Trống Lớp 4 Ngắn
 • Tả gà trống – Mẫu 1

“Thấy trời đã sáng
Gà gáy ó o
Đua nhau gà gáy
Gà gáy thật to
Ò ó o o…”

Các bạn có nghe thấy không? Tiếng gà trống gáy vang lừng khắp xóm làng đó.

Ôi chao! Bộ y phục của chú gà trống mới lộng lẫy làm sao! Bộ lông như một chiếc áo choàng được thêu dệt bởi nhiều sợi len màu sắc. Những sợi vàng tươi thêu thành phần lông trùm kín cổ. Hai bên cánh, lông gà lại nâu đen óng ả. Phần lưng, những chiếc lông màu cam đỏ rực rỡ nổi bật. Chiếc đuôi đen óng mượt, dài cong, y như một chiếc chổi lông mềm mại. Chú gà ta chỉ to chừng cái ấm đun nước, nhưng không lúc nào chú không khoe cái dáng vẻ oai vệ của người anh cả. Cái đầu thon nhỏ được đính đôi mắt đen nhỏ xíu của chú gà lúc nào cũng để ngó nghiêng khắp phía. Chiếc mỏ nhọn hoắt không chỉ để mổ thức ăn mà còn để chống chọi với những đối thủ. Điểm thu hút ánh nhìn nhất và cũng là điều mà chú gà tự hào nhất không thể là gì khác mà chắc chắn là chiếc mào trên đỉnh đầu. Chiếc mào be bé với hình răng cưa nối liền nhau, đỏ chót như một chiếc vương miện. Chú gà thường nghiêng đầu chắc cũng để khoe chiếc vương miện duyên dáng này với những cô gà mái đây mà. Chú còn vỗ vỗ đôi cánh để tạo ấn tượng. Mỗi khi xòe cánh, bộ lông mềm mượt của gà bỗng trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết. Hai chân gà mảnh mai, khẳng khiu lúc nào cũng đi một đôi tất vàng nâu. Dù ngón chân gầy xương nhưng khi chú bước đi hay bới thức ăn thì vẫn luôn nhanh nhẹn.

Gà trống thường gáy vào mỗi sớm, chú chẳng khác nào chiếc đồng hồ báo thức của xóm làng. Tiếng gà gáy vang rộn, truyền lanh lảnh đi muôn nơi. Mỗi sáng, cứ thanh âm này cất lên là người dân tỉnh giấc sau đêm dài để đón chào ngày mới. Xong nhiệm vụ quan trọng của mình, chú lại chạy tới nhặt nhạnh những hạt thóc bà tôi cho. Chú nhặt rồi nuốt chúng nhanh chóng và ngon lành.

Mỗi sớm, vùng quê yên ả của tôi lại rộn ràng tiếng ò ó o. Một chàng gà cất tiếng, chàng nhà bên lại nối tiếp, cứ thế, bao chú gà trống cứ đua nhau gáy. Thật tuyệt vời khi những chú gà trống vừa rực rỡ, lại vừa vui nhộn tới vậy.

 • Tả con gà trống- mẫu 2:

Khi rạng đông vừa hé mở, những đám mây xám chỉ mới tan đi, thì chú gà trống nhà em đã cất tiếng gáy vang “ò…ó…o…o…” báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Như có phép lạ, cả xóm em đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Em thức dậy, chạy ra sau vườn, chú gà trống đang oai vệ đứng trên một cành xoài, vỗ cánh phành phạch như vừa hoàn thành xong sứ mệnh đón chào bình minh. Em nhìn chú mà mãn nguyện vô cùng.

Em còn nhớ rất rõ, hồi mẹ mới mua về, chú mới buồn rầu làm sao! Con sâu bò qua không thèm nhặt, con châu chấu nhảy lại không thèm bắt. Nhưng thời gian dần dần qua đi, nỗi nhớ nhà ngày càng nhạt dần. Và bây giờ, chú đã là một chàng thanh niên tuấn tú, to khoẻ như một “lực sĩ trên võ đài” đẹp trai như “siêu người mẫu”. Cái mào đỏ chói, lộng lẫy, chói lọi như chiếc vương miện của một vị vua.

Bộ lông đẹp tuyệt trần, xen kẽ nhiều màu sắc rực rỡ như chiếc áo của nàng vương phi thời xưa. Đôi chân khoẻ mạnh, chắc nịch, gần mấy ngón chân có một cái cựa chìa ra sắc nhọn, là vũ khí đáng sợ nhất khi chú chiến đấu với kẻ thù. Cái miệng nhọn hoắt, cứng cáp, để bổ vào đầu địch thủ của mình. Chùm lông đuôi cong cong như mái tóc “đuôi gà” của các cô gái. Trông chú lúc này mới lực lưỡng làm sao !

Cũng chính nhờ sự lực lưỡng đó mà chú “chim gái” rất tài. Hễ cô gà mái nào được đi với chú là an toàn tuyệt đối. Vì vậy nên chàng ta có rất nhiều “tình địch”. Nhiều thì nhiều nhưng chẳng có tên nào dám đụng cu cậu cả. Cu cậu đã là anh hùng của cả cái xóm này.

Em quý cu cậu lắm! Không chỉ vì cái mã của cu cậu là niềm kiêu hãnh của em đối với bạn bè mà còn vì nó rất có ích. Tiếng gáy của nó luôn báo thức mọi người dậy đúng giờ để chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Cậu ta là như thế đấy ! Chăm chỉ chững chạc và thật đáng khen.

 • Tả gà trống – Mẫu 3

Những đám mây xám chỉ mới tan đi, thì chú gà trống nhà em đã cất tiếng gáy vang báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Cả xóm em đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Chú gà trống đang oai vệ đứng trên một cành xoài, vỗ cánh phành phạch như vừa hoàn thành xong sứ mệnh đón chào bình minh. Nhìn chú thật là oai quá!

Hồi mẹ mới mua về, chú mới buồn rầu vì phải xa mẹ, xa chốn quen. Nhưng thời gian dần dần qua đi, nỗi nhớ nhà ngày càng nhạt dần. Và bây giờ, chú đã là một chàng thanh niên tuấn tú, to khoẻ như một “lực sĩ trên võ đài”, đẹp trai như “siêu người mẫu”. Vẻ đẹp của chú thật khó mà tả hết được. Cái mào đỏ chói, lộng lẫy, chói lọi như chiếc vương niệm của một vị vua. Với bộ lông đẹp tuyệt trần, xen kẽ nhiều màu sắc rực rỡ như chiếc áo của nàng vương phi thời xưa.

Thích nhất là đôi chân khoẻ mạnh, chắc nịch, gần mấy ngón chân có một cái cựa chìa ra sắc nhọn, là vũ khí đáng sợ nhất khi chú chiến đấu với kẻ thù. Lại còn cái miệng nhọn hoắt, cứng cáp, để bổ vào đầu địch thủ của mình. Chú có chùm lông đuôi cong cong như mái tóc “đuôi gà” của các cô gái. Trông chú lúc này mới lực lưỡng làm sao ! Cũng chích nhờ sự lực lượng đó mà chú “chim gái” rất tài. Hễ cô gà mái nào được đi với chú là an toàn tuyệt đối. Vì vậy nên chàng ta có rất nhiều “tình địch”. Nhiều thì nhiều nhưng chẳng có tên nào dám đụng cu cậu cả. Cu cậu đã là anh hùng của cả cái xóm này.

Em quý chú gà này lắm! Không chỉ vì vẻ đẹp của chú mà chú còn mang lại niềm kiêu hãnh của em đối với bạn bè. Lại rất có ích. Tiếng gáy của nó luôn báo thức mọi người dậy đúng giờ để chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Chú ta là như thế đấy, vừa chăm chỉ lại vừa chững chạc và thật đáng khen.

Trên đây là những bài văn miêu tả con gà trống lớp 4 ngắn hay cùng hướng dẫn làm bài tập làm văn tả con gà đã được Top10vietnam.net biên soạn giúp thầy cô và phụ huynh hướng dẫn các em học văn miêu tả thật dễ dàng. Chúc các em học sinh có được những bài văn tả con gà độc đáo, sáng tạo và ấn tượng nhất.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mau-so-do-tu-duy-mon-van

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/looking-back-unit-5-lop-9

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn

Ngày nay, có rất nhiều phương pháp học giúp các bạn học sinh nhớ bài nhanh hơn. Một trong số đó không thể không nhắc đến đó là sơ đồ tư duy. Đối với các bộ môn toán, lý, hóa thì sơ đồ tư duy không còn xa lạ gì. Nhưng với môn ngữ văn thì sao?

Cùng Top10vietnam.net tham khảo mẫu sơ đồ tư duy môn văn đơn giản mà hiệu quả dưới đây.

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn Không Thể Bỏ Qua

Sơ Đồ Tư Duy Là Gì?

Từ lâu, theo các nhà nghiên cứu thì sơ đồ tư duy được coi là một công cụ tổ chức tư duy, có vai trò như một phương tiện giúp tăng khả năng ghi nhận hình ảnh của não bộ. Đây được xem như một hình thức giúp ghi nhớ một cách chi tiết, tổng hợp, phân tích vấn đề nào đó thành một dạng của lược đồ phân nhánh.

Được biết sơ đồ tư duy còn được gọi là Mindmap, nói tóm gọn là phương pháp ghi chú sáng tạo các ý tưởng bằng cách sử dụng từ ngữ ngắn gọn keyword và hình ảnh sinh động giúp bộ não con người tiếp cận và ghi nhớ thông tin nhanh và hiệu quả hơn. Nhờ sơ đồ này mà con người có thể hình dung, tưởng tượng phong phú, để có những bước tiền đề làm việc, học tập một cách tư duy khoa học, hiệu quả.

Ứng Dụng Của Các Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Trong Đời Sống

Trước đây, sơ đồ tư duy chỉ được các học sinh sinh viên sử dụng trong mỗi mùa thi cần hệ thống hóa kiến thức. Trong khoảng thời gian trở lại đây, tính ứng dụng của sơ đồ tư duy đã được phổ biến rộng rãi và ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

 • Giải quyết vấn đề: Sơ đồ tư duy cho phép bạn khả năng tư duy hệ thống bằng việc tập trung vào vấn đề trọng tâm và cân nhắc các khía cạnh (nhánh) xung quanh. Khi có câu trả lời cho một câu hỏi, bạn có thể thêm vào bản đồ và nghiên cứu câu trả lời đó – và tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi hơn để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. 
 • Quản lý dự án: Một nghiên cứu cho thấy các sinh viên có ý định làm luận văn hoặc bắt tay thực hiện một dự án có thể sử dụng mẫu sơ đồ tư duy để “nâng cấp” cấu trúc của dự án, củng cố tính mạch lạc, cải thiện chất lượng công việc.
 • Làm việc nhóm: Thay vì viết ra toàn bộ thông tin được đề cập trong cuộc họp, sơ đồ tư duy cho phép bạn lựa chọn và tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên trong nhóm một cách chủ động và sáng tạo, dễ dàng theo dõi trong những lần thảo luận tiếp theo. 

Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Môn Ngữ Văn

 • Tạo ý tưởng chính làm trung tâm

Ý chính của sơ đồ tư duy là gì và mục tiêu hướng đến của bạn khi triển khai sơ đồ là gì chính là yếu tố quan trọng xác định hiệu quả của việc vẽ sơ đồ tư duy. Thông thường, các ý chính này sẽ được đặt ở trung tâm và bạn sẽ cần triển khai các liên quan đến ý chính nhằm làm rõ vấn đề cần phân tích. Bạn hãy sử dụng hình ảnh gần với bài văn nhất để vẽ sẽ giúp dễ nhớ hơn. Chẳng hạn bạn muốn vẽ sơ đồ hình cây thì ý chính này giống như thân cây. Và từ thân cây sẽ phát triển ra các cành cây to, nhỏ khác nhau tạo nên một sự gắn kết chặt chẽ.

 • Vẽ nhánh cho sơ đồ tư duy

Từ ý tưởng chính bạn hãy vẽ các nhánh lớn xung quanh nối trực tiếp từ hình ảnh thể hiện ý trọng tâm của bài văn. Sau đó, từ các ý chính bạn lại vẽ các nhánh nhỏ hơn nối từ các ý chính đó. Mỗi ý chính sẽ có nhiều ý nhỏ khác nhau. Bạn cần lưu ý vẽ làm sao cho khoa học, dễ nhìn, như thế bạn mới có thể nhớ nhanh và nhớ lâu được.

Khi vẽ nhánh và viết lên hình ảnh đó bạn lưu ý chỉ viết từ khóa trọng tâm, không nên viết câu dài, viết dài dòng sẽ khiến bạn càng bị rối hơn.

Đừng quên thêm hình ảnh vào sơ đồ tư duy bởi vì hình ảnh sẽ giúp bạn liên tưởng tới nội dung nhanh hơn. Hình ảnh giúp kích thích thị giác và khiến não bộ tiếp nhận thông tin nhanh hơn.

Bạn cũng nên sử dụng cả màu sắc để tô điểm cho các ý chính, ý phụ trong bài văn. Nhìn vào một sơ đồ tư duy vừa có hình ảnh vừa có màu sắc sẽ khiến bạn có hứng thú học hơn.

Việc vẽ sơ đồ tư duy môn ngữ văn tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, giúp các bạn học sinh nhớ bài nhanh hơn, có hứng thú học văn hơn. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn sẽ tạo ra được nhiều sơ đồ tư duy trong mỗi bài học của mình.

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Đẹp, Đơn Giản Môn Văn

 • Sơ đồ tư duy Tây Tiến

Mẫu sơ đồ tư duy bài Tây Tiến:

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
 • Sơ đồ tư duy Vợ Nhặt

Mẫu sơ đồ tư duy bài Vợ Nhặt:

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
 • Sơ đồ tư duy Việt Bắc

Mẫu sơ đồ tư duy bài Việt Bắc:

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
 • Sơ đồ tư duy Vợ Chồng A Phủ

Mẫu sơ đồ tư duy bài Vợ Chồng A Phủ:

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
 • Sơ đồ tư duy bài Đất Nước

Mẫu sơ đồ tư duy bài Đất Nước:

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
 • Sơ đồ tư duy bài Đồng Chí

Mẫu sơ đồ tư duy bài Đồng Chí:

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
 • Sơ đồ tư duy bài Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Mẫu sơ đồ tư duy bài Chuyện Người Con Gái Nam Xương:

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn
Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Môn Văn

Từ bài viết trên, bên cạnh tham khảo một số mẫu sơ đồ tư duy môn văn, hy vọng bạn đã biết cách vẽ sơ đồ tư duy môn văn cho riêng mình để có thể học tập tập thật tốt. Tiếp tục theo dõi Top10vietnam.net để biết thêm những kiến thức hay ho và mới lạ nhé!

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/looking-back-unit-5-lop-9

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/looking-back-unit-4-lop-9

Looking Back Unit 5 Lớp 9

Nếu bạn đang băn khoăn không biết các bài tập trong phần looking back unit 5 lớp 9 mình đã làm đúng hay chưa thì hãy theo dõi bài viết này của Top10vietnam.net nhé. Chúng tôi sẽ cung cấp tới bạn hướng dẫn giải các bài tập trong phần này.

Looking Back Unit 5 Lớp 9
Looking Back Unit 5 Lớp 9

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Trong Looking Back Unit 5 Lớp 9

Task 1. Match adjectives (1-5) in column A to definitions (a-e) in column B.

(Nối các tính từ (1-5) ở cột A với các định nghĩa (a-e) ở cột B.) 

1. located
2. picturesque
3. astounding
4. geological
5.administrative
a. so surprising that it is difficult to believe
b. relating to the rocks that make up the Earth’s surface
c. pretty and unchanged by time
d. relating to the work of managing a country or an institution
e. in a particular position or place

Lời giải chi tiết: 1.B 2.D 3.A 4.E 5.C

 • 1. located = in a particular position or place

(được đặt ở vị trí: ở một ví trí hoặc đặc điểm cụ thể)

 • 2. picturesque = pretty and unchanged by time

(đẹp như tranh vẽ : đẹp và không thay đổi theo thời gian)

 • 3. astounding = so surprising that it is difficult to believe

(đáng kinh ngạc: đáng ngạc nhiên thật khó tin)

 • 4. geological = relating to the rocks that make up the Earth’s surface

(địa chất học : liên quan đến những tảng đá tạo nên bề mặt Trái Đất)

 • 5. administrative = relating to the work of managing a country or an institution

(hành chính: liên quan đến công việc quản lý một quốc gia hoặc một tổ chức)

Task 2. Underline The Correct Word In Each Sentence.

(Gạch chân từ đúng trong câu.)

1. A fortress/cathedral is a building that has been made stronger and protected against attack.

2. From Port Eynon, the cement/limestone cliffs extend for five or six miles to Worms Head.

3. A cavern/bay is a cave that is big enough for humans to go inside.

4. Hue’s most outstanding attractions are the emperors’ tombs/graves.

Lời giải chi tiết:

 • 1. A fortress is a building that has been made stronger and protected against attack.

(Pháo đài là một tòa nhà đã được làm mạnh mẽ hơn và được bảo vệ ngăn chặn các cuộc tấn công.)

 • 2. From Port Eynon, the limestone cliffs extend for five or six miles to Worms Head.

(Từ Cảng EYNON, những vách núi đá vôi kéo dài năm hoặc sáu dặm tới Worms Head.)

 • 3. A cavern is a cave that is big enough for humans to go inside.

(Một hang lớn là một hang động đủ rộng để con người vào trong.)

 • 4. Hue’s most outstanding attractions are the emperors’ tombs.

(Điểm nổi bật nhất của Huế là những lăng mộ hoàng gia.)

Task 3. Use The Words From The Box To Complete The Sentences.

(Sử dụng những từ sau đây hoàn thành câu.)

 • setting   recognition               complex                     structure                       measures   

1. The new leisure _________ includes a swimming pool, a sauna, and a gym.

2. There are _________ in place to reduce the damage to man-made wonders.

3. Hoi An town gained UNESCO’s _________ as a World Heritage Site in 1999.

4. The pagoda is located in a rural _________.

5. The _________ has been restored over the years.

 • setting (n): khu vực
 • complex (n): khu phức hợp
 • structure (n): kiến trúc
 • measures (n): phương pháp
 • recoginition (n): sự công nhận

Lời giải chi tiết:

 • 1. The new leisure complex includes a swimming pool, a sauna, and a gym.

(Khu phức hợp giải trí mới này bao gồm hồ bơi, phòng xông hơi và phòng tập thể dục.)

 • 2. There are measures in place to reduce the damage to man-made wonders.

(Có nhiều biện pháp để giảm thiệt hại cho những kỳ quan nhân tạo.)

 • 3. Hoi An town gained UNESCO’s recognition as a World Heritage Site in 1999.

(Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1999.)

 • 4. The pagoda is located in a rural setting.

(Chùa nằm ở khu vực nông thôn.)

 • 5. The structure has been restored over the years.

(Kiến trúc đã được khôi phục qua nhiều năm.)

Looking Back Unit 5 Lớp 9
Looking Back Unit 5 Lớp 9

Task 4. Rewrite The Following Sentences Using Impersonal Passive.

(Viết lại những câu sau sử dụng bị động khách quan.)

 • 1. They expect more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year.

(Họ hy vọng hơn 100.000 người sẽ tham dự các lễ hội tại chùa Hương trong năm nay.)

 • 2. People have reported that Thien Duong is the longest cave in Viet Nam.

(Người ta đã báo cáo rằng Thiên Đường là hang động dài nhất ở Việt Nam.)

 • 3. People believe the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.

(Mọi người tin rằng Chùa Hương được xây dựng dưới triều Lê Thánh Tông vào thế kỷ 15.)

 • 4. People say Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.

(Mọi người nói Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy.)

 • 5. People hope many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders.

(Mọi người hy vọng nhiều biện pháp bảo vệ sẽ được thực hiện để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan nhân tạo của chúng ta.)

Lời giải chi tiết:

 • 1. It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year.

(Người ta hy vọng hơn 100.000 người sẽ tham dự các lễ hội tại chùa Hương năm nay.)

 • 2. It has been reported that Thien Duong is the longest cave in Viet Nam.

(Đã có báo cáo rằng Thiên Đường là hang động dài nhất ở Việt Nam.)

 • 3. It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.

(Người ta tin rằng chùa Hương được xây dựng dưới triều Lê Thánh Tông vào thế kỷ 15.)

 • 4. It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.

(Người ta nói rằng vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy.)

 • 5. It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders.

(Người ta hy vọng rằng có nhiều biện pháp phòng vệ sẽ được thực hiện để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan nhân tạo của chúng ta.)

Task 5. Imagine Four Bad Things That Happened You Yesterday, And Ask Your Partner What Should Do In Each Situation.

(Tưởng tượng 4 điều tồi tệ đã xảy ra với bạn ngày hôm qua và hỏi bạn của bạn nên làm gì trong mỗi tình huống đó.)

Example:

A: I failed the English test. What should I do?

(Tôi trượt bài thi tiếng Anh. Tôi nên làm gì?)

B: I suggest you should watch more TV in English.

(Tôi khuyên bạn nên xem nhiều chương trình tiếng Anh.)

Lời giải chi tiết:

1. A: I lost my wallet. What should I do?

    (Tôi bị mất ví. Tôi nên làm gì?)

    B: I suggest you should call the police.

    (Tôi đề nghị bạn nên gọi cảnh sát.)

2. A: My motorbike was breakdown. What should I do?

  (Xe máy của tôi bị hỏng. Tôi nên làm gì?)

    B: I suggest you should take it to a shop for repair.

    (Tôi đề nghị bạn nên mang nó đến một cửa hàng để sửa chữa.)

3. A: My bike was stolen. What should I do?

   (Xe đạp của tôi đã bị đánh cắp. Tôi nên làm gì?)

    B: I suggest reporting to the police.

    (Tôi đề nghị báo cảnh sát.)

4. A: I have had a headache for 2 days. What should I do?

    (Tôi đã bị đau đầu trong 2 ngày. Tôi nên làm gì?)

   B: I suggest you should go to the hospital.

   (Tôi đề nghị bạn nên đến bệnh viện.)

Task 6. In Pairs, Make Travel Suggestions Using The Prompts And Respond To Them 

(Làm việc theo cặp, đưa ra các gợi ý du lịch sử dụng các câu gợi ý và trả lời lại.)

Example: (Ví dụ)

A: It’s well worth going to the Perfume Pagoda. It’s very picturesque.

(Rất giá trị khi đến Chùa Hương. Nó đẹp như tranh vẽ.)

B: Yes, that’s what I’ve heard.

(Đúng vậy, đó là những gì tôi đã nghe được.)

Prompts (Gợi ý) Responses (Phản hồi)
It’s well worth going to the… (Thật đáng để đi đến …) That’s good to know. (Thật tốt khi biết điều đó.)
You should definitely see the… (Bạn nhất định nên nhìn ngắm …) Yes, that’s what I’ve heard. (Vâng, đó là điều tôi đã nghe thấy.)
Don’t bother buying… (Đừng ngại mua …) Thanks, that’s really useful. (Cảm ơn, nó thật hữu ích.)
It’s probably best to go by… (Có lẽ tốt nhất nên đi bằng …) That sounds good/better. (Nghe có vẻ hay nhỉ!)
You really must go to… (Bạn thật sự phải đi đến …)  

Lời giải chi tiết:

1. A: You really must go to Ha Long Bay. It is one of the most extraordinary natural wonders in our country.

    (Bạn thực sự phải đến Vịnh Hạ Long. Nó là một trong những kỳ quan thiên nhiên đặc biệt nhất ở nước ta.)

    B: That’s good to know.

    (Thật tốt khi biết điều đó.)

2. A: It’s probably best to go by air. The ticket is cheaper now.

   (Tốt nhất là bạn nên đi bằng đường hàng không. Bây giờ vé rẻ hơn rồi.)

    B: That sounds better.

    (Nghe có vẻ hay hơn đó.)

3. A: It’s well worth going the the Diep Son Island.

   (Thật xứng đàng khi đi đảo Điệp Sơn.)

    B: Yes, that’s what I’ve heard.

   (Vâng, đó là những gì tôi đã nghe.)

4. A: Don’t bother buying snacks on the beach, they are not very expensive.

   (Đừng bận tâm mua đồ ăn nhẹ trên bãi biển, chúng không đắt lắm đâu.)

    B: Thanks, that’s really useful.

    (Cảm ơn, điều đó thực sự hữu ích.)

Task 7. Choose A-F To Complete The Following Conversation. Practise The Conversation With Your Partner.

(Chọn A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Thực hành với bạn cặp của mình.)

 • A. In Delhi it’s probably best to use rickshaws. They’re quicker than taxis, and quite cheap.
 • B. Er no, don’t bother going to the museums. There are much better things to see in Delhi. You should definitely see the Red Fort, in Old Delhi – it’s vast.
 • C. And to travel to other cities I’d recommend the trains. They’re a lot safer than the buses, especially at night.
 • D. Sure. What do you want to know?
 • E. Yes, I have, actually. It’s an amazing place.
 • F. There are lots of good hotels in Connaught Place – that’s right in the centre of New Delhi. The place I always stay in is called The Raj Hotel. I can give you the address if you like.

Phong: Mi, you’ve been to Delhi, haven’t you?

Mi: (1) _____________

Phong: Oh, good. I’m going there next week. Maybe you can give me some tips.

Mi: (2) _____________

Phong: Well, firstly, do you know any good places to stay in?

Mi: (3) _____________

Phong: Great, thanks. And what’s the best way to get around?

Mi: (4) _____________

Phong: OK.

Mi: (5) _____________

Phong: Hmm, that’s good to know. So what are the things I shouldn’t miss – any good museums?

Mi: (6) _____________

Phong: Right. Is there anything else worth visiting?

Lời giải chi tiết: 1.E 2.D 3.F 4.A 5.C 6.B

Phong: Mi, you’ve been to Delhi, haven’t you?

Mi: (1) Yes, I have, actually. It’s an amazing place.

Phong: Oh, good. I’m going there next week. Maybe you can give me some tips.

Mi: (2) Sure. What do you want to know?

Phong: Well, firstly, do you know any good places to stay in?

Mi: (3) There are lots of good hotels in Connaught Place – that’s right in the centre of New Delhi. The place I always stay in is called The Raj Hotel. I can give you the address if you like.

Phong: Great, thanks. And what’s the best way to get around?

Mi: (4) In Delhi it’s probably best to use rickshaws. They’re quicker than taxis, and quite cheap.

Phong: OK.

Mi: (5) And to travel to other cities I’d recommend the trains. They’re a lot safer than the buses, especially at night.

Phong: Hmm, that’s good to know. So what are the things I shouldn’t miss – any good museums?

Mi: (6) Er no, don’t bother going to the museums. There are much better things to see in Delhi. You should definitely see the Red Fort, in Old Delhi – it’s vast.

Phong: Right. Is there anything else worth visiting?

 • Tạm dịch:

Phong: Mi, bạn đã đến Delhi, phải không?

Mi: Vâng, tôi đã đến, thực sự. Đó là một nơi tuyệt vời.

Phong: Oh, tốt. Tôi sẽ đến đó vào tuần tới. Có lẽ bạn có thể cho tôi một số lời khuyên.

Mi: Chắc chắn rồi. Bạn muốn biết gì? 

Phong: Vâng, trước tiên, bạn có biết bất cứ nơi nào tốt để ở trong không?

Mi: Có rất nhiều khách sạn tốt ở Connaught Place – ngay tại trung tâm của New Delhi. Nơi tôi ở thường xuyên được gọi là Khách sạn The Raj . Tôi có thể cho bạn địa chỉ nếu bạn thích.

Phong: Rất cảm ơn. Và cách tốt nhất để đi vòng quanh là gì?

Mi: Tại Delhi có lẽ tốt nhất là dùng xích lô. Chúng nhanh hơn taxi, và khá rẻ.

Phong: OK.

Mi: Và để đi du lịch đến các thành phố khác, tôi khuyên bạn nên đi tàu hỏa. Chúng an toàn hơn nhiều so với xe buýt, đặc biệt là vào ban đêm.

Phong: Hmm, thật tuyệt vời khi biết điều đó. Vậy tôi không nên bỏ lỡ cái gì – Có bảo tàng nào tuyệt vời không?

Mi: Ơ không, đừng quan tâm đến bảo tàng. Có nhiều thứ tuyệt vời đáng để xem hơn ở Delhi. Bạn chắc chắn nên đến  Pháo đài Đỏ, ở Delhi Cũ – nó rất rộng.

Phong: Vâng. Còn nơi nào đáng để đến tham quan không?


Hi vọng những hướng dẫn giải bài tập phần looking back unit 5 lớp 9 trên đây hữu ích với bạn. Top10vietnam.net chúc bạn học tập tốt.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/looking-back-unit-4-lop-9

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/lich-thuy-trieu-hon-dau-2022

Looking Back Unit 4 Lớp 9

Trong bài viết bài Top10vietnam.net cung cấp tới bạn đọc hướng dẫn giải bài tập phần looking back unit 4 lớp 9. Hãy cùng theo dõi xem nhé.

Looking Back Unit 4 Lớp 9
Looking Back Unit 4 Lớp 9

Hướng Dẫn Giải Looking Back Unit 4 Lớp 9

Task 1. Choose The Best Answer A, B, Or C To Complete The Sentences.

(Chọn đáp án A, B hoặc C để hoàn thành câu.)

 • 1. The children in my home village used to go _________even in winter. Now they all have shoes.

A. on foot

B. bare-footed

C. playing around

 • 2. There is usually a _________ gap between the old and the young, especially when the world is changing so ast.

A. generation

B. value

C. age

 • 3. Every nation has respect for their long-preserved _________.

A. behaviours

B. practices

C. traditions

 • 4. In Viet Nam, _________ often refers to age and social position, not to wealth.

A. seniority

B. tradition

C. generation

 • 5. Giving lucky money to the young and the old at Tet is a common___________ in many Asian countries.

A. behavior

B. practice

C. tradition

 • Lời giải chi tiết: 1.B   2.A  3.C  4.A  5.B

1. The children in my home village used to go bare-footed, even in winter. Now they all have shoes.

(Những đứa trẻ ở làng quê tôi thường đi chân trần, ngay cả mùa đông. Bây giờ họ đều đi giày.)

 • Giải thích: bare-footed (chân trần) 

2. There is usually a generation gap gap between the old and the young, especially when the world is changing so fast.

(Thường có khoảng cách giữa các thế hệ người già và người trẻ, đặc biệt là khi thế giới thay đổi quá nhanh.)

 • Giải thích: generation gap (khoảng cách thế hệ) 

3. Every nation has respect for their long-preserved tradition.

(Mọi quốc gia đều tôn trọng truyền thống lâu đời.)

 • Giải thích: tradition (truyền thống) 

4. In Viet Nam, seniority often refers to age and social position, not to wealth.

(Ở Việt Nam, thâm niên thường đề cập đến tuổi tác và vị thế xã hôi, chứ không phải sự giàu có.)

 • Giải thích: seniority (thâm niên) 

5. Giving lucky money to the young and the old at Tet is a common practice in many Asian countries.

(Tặng tiền lì xì cho trẻ em và người già vào dịp Tết là một hành động phổ biến ở nhiều nước Châu Á.)

Task 2

A. Match The Verbs In A With Their Definitions In B 

(Nối những động từ ở cột A với các định nghĩa ở cột B.)

A B
1. act out
2. preserve
3. collect
4. entertain
5. die out
A. bring together
B. perform
C. bring enjoyment
D. no longer exist
E. keep alive
 • Lời giải: 1.B  2.E  3.A  4.C  5.D

1. act out = perform: diễn – đóng vai

2. preserve = keep alive: bảo tồn – giữ sự sống

3. collect = bring together: sưu tầm – gom lại

4. entertain = bring enjoyment: giải trí – mang lại niềm vui

5. die out = no longer exist: chết dần, lỗi thời – không còn tồn tại

B. Use The Verbs In A In Their Correct Forms To Complete The Sentences.

(Sử dụng các động từ ở cột A theo dạng đúng của nó để hoàn thành câu.)

1. Small children like listening to and __________ stories.

2. Hand-writing a letter is a pastime that is beginning to __________. I’m already beginning to miss it.

3. Should we try to __________ every custom or tradition which is in danger of dying out?

4. He’s __________data for his book Values in the Past.

5. She often __________ her children by telling them stories and acting them out.

 • Lời giải chi tiết:

1. Small children like listening to and acting out stories.

(Trẻ nhỏ thích lắng nghe và diễn những câu chuyện.)

 • Giải thích: act out (diễn) 

2. Hand-writing a letter is a pastime that is beginning to die out. I’m already beginning to miss it.

 (Viết thư tay trong quá khứ đang bắt đầu mất đi. Tôi đã bắt đầu nhớ nó.)

 • Giải thích: die out (biến mất) 

3. Should we try to preserve every custom or tradition which is in danger of dying out? 

(Chúng ta có nên cố gắng giữ gìn mọi phong tục hoặc truyền thống đang có nguy cơ biến mất không?)

 • Giải thích: preserve (bảo tổn)

4. He’s collecting data for his book Values in the Past.

(Anh ấy đang thu thập dữ liệu cho cuốn sách “Giá trị của quá khứ”.)

 • Giải thích: collect (thu thập) 

5. She often entertains her children by telling them stories and acting them out.

(Cô ấy thường giải trí cho con mình bằng cách kể cho chúng nghe những câu chuyện và diễn chúng.)

 • Giải thích: entertains (giải trí) 

Task 3. Write True Sentences About The Practice Of Following Things In The Past, Using Used To And Didn’t Use To.

(Viết câu đúng sử dụng cấu trúc “used to” và “didn’t use to”.)

1. men/bread winner of the family

2. women/go to work

3. people/travel/on holiday

4. families/be/nuclear

5. people/make banh chung at Tet/themselves

6. children/play outdoor games

 • Lời giải chi tiết:

1. Men used to be the breadwinner of the family.

(Đàn ông từng là người trụ cột của gia đình.)

2. Women didn’t use to go to work.

(Phụ nữ thường không đi làm.)

3. People didn’t use to travel on holiday.

(Mọi người không thường đi du lịch vào kỳ nghỉ.)

4. Families didn’t use to be nuclear.

(Gia đình không thường là gia đình nhỏ, một thế hệ.)

5. People used to make banh chung at Tet themselves.

(Người ta thường tự làm bánh vào dịp Tết.)

6. Children used to play outdoor games.

(Trẻ em thường chơi các trò chơi ngoài trời.)

Task 4. Read These Situations And Write Wishes Want To Make For Them.

(Đọc những tình huống sau và viết câu với cấu trúc “wish”.)

1. Your village does not have access to clean piped water.

(Làng của bạn không có nước máy sạch.)

2. Your school is on the other side of a river, and you have to cross the river by boat twice a day to school.

(Trường học của bạn ở phía bên kia của một con sông, và bạn phải băng qua sông bằng thuyền hai lần mỗi ngày để đến trường.)

3. There is no organisation for social activities for teenagers in your town.

(Không có tổ chức hoạt động xã hội cho thanh thiếu niên ở thị trấn của bạn.)

4. You are interested in basketball but you are not tall enough for the sport.

(Bạn quan tâm đến bóng rổ nhưng bạn không đủ cao để chơi thể thao.)

5. In your area, there are only two seasons: dry and wet. You love autumn and spring.

(Trong khu vực của bạn, chỉ có hai mùa: khô và ẩm. Bạn yêu mùa thu và mùa xuân.)

 • Lời giải chi tiết:

1. I wish my village had access to clean piped water.

(Tôi muốn ngôi làng của tôi được sử dụng nước máy sạch.)

2. I wish there was/ were a bridge over the river, so we did not have to cross the river by boat twice a day to school.

(Tôi ước gì có một chiếc cầu bắc qua sông, để chúng tôi không phải đi qua sông bằng thuyền hai lần mỗi ngày để đi học / Có một chiếc cầu qua sông, vì vậy chúng tôi không phải đi qua sông bằng thuyền hai lần một ngày để trường học.)

3. I wish there was/ were an organisation for social activities for teenagers in my town.

(Tôi muốn có một tổ chức hoạt động xã hội cho thanh thiếu niên ở thị trấn của tôi / có một tổ chức cho các hoạt động xã hội cho thanh thiếu niên ở thị trấn của tôi.)

4. I wish I was/ were tall enough to play basketball.

(Tôi ước mình đủ cao để chơi bóng rổ / Tôi đủ cao để chơi bóng rổ.)

5. I wish there were four seasons in my area / I wish we had spring and autumn in my area.

(Tôi muốn có bốn mùa trong khu vực của tôi / chúng tôi đã có mùa xuân và mùa thu trong khu vực của tôi.)

Task 5. Look At The Picture And Finish The Boy’s Wishes. 

(Nhìn vào bức tranh và hoàn thành điều ước của cậu bé.)

Looking Back Unit 4 Lớp 9
Looking Back Unit 4 Lớp 9

1. I wish _____________.

2. I wish _____________.

3. I wish _____________.

4. I wish _____________.

 • Lời giải chi tiết:

1. I wish it would stop raining.

(Tôi ước trời ngừng mưa.)

2. I wish the wind weren’t blowing so hard.

(Tôi ước gió không thổi mạnh nữa.)

3. I wish the sun were shining.

(Tôi ước mặt trời đang tỏa nắng.)

4. I wish I were sitting in a warm house.

(Tôi ước tôi đang ngồi ở nhà ấm.)

Task 6. Rearrange The Sentences To Make A Meaningful Conversation.

(Sắp xếp lại đoạn hội thoại theo thứ tự đúng.)

1. Mai, are you going to the Tet flower market with us this afternoon?

2. We used to. But this year my mother wants to bring back some traditions.

3. Interesting! I’ll come.

4. I’m sorry I can’t. I’m making candied fruits.

5. Wow… That’s time-consuming and it requires a lot of patience. My family buys it.

6. Certainly! And we can learn how to make banh chung too. My father will teach us.

7. She said that if we didn’t do it, our customs and traditions would die out.

8. Oh, I see. Can I join you?

9. Why?

 • Lời giải chi tiết: Sắp xếp: 1 – 4 – 5 – 2 – 9 – 7 – 8 – 6 – 3    

Mai’s friend: Mai, are you going to the Tet flower market with us this afternoon?

(Mai, bạn sẽ đi chợ hoa Tết với chúng tôi chiều nay chứ?)

Mai: I’m sorry I can’t. I’m making candied fruits.

(Tôi xin lỗi tôi không thể. Tôi đang làm mứt trái cây.)

Mai’s friend: Wow… That’s time-consuming and it requires a lot of patience. My family buys it.

(Wow … Việc này rất nhiều thời gian và nó đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Gia đình tôi thường mua nó.)

Mai: We used to. But this year my mother wants to bring back some traditions.

(Nhà tôi cũng thường mua. Nhưng năm nay mẹ tôi muốn mang lại một số truyền thống.)

Mai’s friend: Why?

(Tại sao?)

Mai: She said that if we didn’t do it, our customs and traditions would die out.

(Mẹ nói rằng nếu chúng ta không làm điều đó, phong tục và truyền thống của chúng ta sẽ mất đi.)

Mai’s friend: Oh, I see. Can I join you?

(Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi có thể tham gia với bạn được không?)

Mai: Certainly! And we can learn how to make banh chung too. My father will teach us.

(Chắc chắn rồi! Và chúng ta cũng có thể học cách làm bánh. Bố tôi sẽ dạy chúng ta.)

Mai’s friend: Interesting! I’ll come.

(Thật hấp dẫn! Tôi sẽ đến.)

Hi vọng bài viết looking back unit 4 lớp 9 này sẽ hữu ích đối với bạn. Top10vietnam.net chúc bạn học tập và đạt kết quả tốt!

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/lich-thuy-trieu-hon-dau-2022

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/kit-viet-nam-dream-league-soccer-2019

Lịch Thủy Triều Hòn Dấu 2022

Hòn Dấu Hải Phòng không còn là cái tên xa lạ đối với công động yêu du lịch, đặc biệt là du lịch biển. Hòn Dấu mang một vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên, với những bãi biển dài trong vắt và những địa điểm tham quan đẹp say lòng.

Cùng Top10vietnam.net tìm hiểu về lịch thủy triều hòn dấu 2022 để giúp bạn sắp xếp được thời gian phù hợp cho chuyến hành trình của mình nhé.

Thông Tin Về Lịch Thủy Triều Hòn Dấu 2022

Giới Thiệu Về Đảo Hòn Dấu Hải Phòng

Hòn Dáu hay Hòn Dấu là hòn đảo nằm trong vịnh Bắc Bộ thuộc khu du lịch giải trí Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Phần lớn đảo vẫn đang ở trạng thái nguyên sinh. Trên đảo có đền thờ Nam Hải Đại Vương, có ngọn hải đăng và một số di tích khác.

Lịch Thủy Triều Hòn Dấu 2022
Lịch Thủy Triều Hòn Dấu 2022

Gọi Hòn Dấu Hải Phòng được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” đầy mộng mơ, bởi bước đến hòn đảo này người ta như lạc vào 1 xứ sở trăm hoa đua nở, những hàng thông xanh sừng sững, cứ chốc chốc  1 làn gió mát lướt qua lại xoa dịu cơn nóng từ thành phố chật hẹp đông đúc.

Đảo Hòn Dấu hay Hòn Dấu là 1 đảo nguyên sinh thuộc khu du lịch giải trí Đồ Sơn, cách trung tâm thành phố tầm 20km. Hòn đảo này được xem là khu nghỉ dưỡng, thư giãn tuyệt vời bởi vẻ đẹp bình yên và hoang sơ vốn có.

Ngồi tàu khoảng 20 phút từ bến Nghiêng (KDL Đồ Sơn), bạn sẽ nhìn thấy những mảng màu xanh rêu của đảo nổi bật trên mặt nước trong xanh và những áng mây điểm trắng. Chính lúc này đây, bạn sẽ bắt đầu hòa mình vào trải nghiệm mới mang tên “sống chậm trên đảo Hòn Dấu Hải Phòng”.

Hòn Dấu Hải Phòng Đẹp Nhất Vào Mùa Nào?

Để chuyến du lịch Hòn Dấu Hải Phòng thuận lợi, lựa chọn thời điểm phù hợp là việc cần cân nhắc đầu tiên. Thời tiết của Hòn Dấu Hải Phòng cũng không quá khắc nghiệt mà phân bổ theo từng mùa. 

Lịch Thủy Triều Hòn Dấu 2022
Lịch Thủy Triều Hòn Dấu 2022

Theo kinh nghiệm của các bạn đi trước, đến Hòn Dấu tốt nhất là vào mùa thu hè, tầm khoảng tháng 4 đến tháng 10 vì thời gian này trời nắng trong xanh, biển đẹp và nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn. Từ tháng 1 đến tháng 3, mùa xuân nên không khí mát mẻ và Hòn Dấu có nhiều lễ hội khá thú vị. 

Lịch Thủy Triều Hòn Dấu 2022

Lịch thuỷ triều Hòn Dấu 2022 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại Đảo Dấu, Hải Phòng năm 2022. 

Dựa vào lịch nước hòn dấu 2022 (lịch thủy triều) để các đơn vị tàu du lịch, du khách tham khảo cho các hoạt động tổ chức hành trình và tham quan, thể thao dưới nước tại Hải Phòng; Các hoạt động tâm linh, các dịp quan trọng thường tránh thực hiện vào những ngày nước dòng, là ngày thủy triều lên xuống rất ít, các dịp hỷ như khai trương, động thổ, …. nên chọn giờ thủy triều lên, tránh vào các thời điểm thủy triều xuống…

STT Tên Văn bản Tải về
Lịch thuỷ triều Hòn Dáu 2022
1 Tháng 01 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-1-2022.pdf
2 Tháng 02 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-2-2022.pdf
3 Tháng 03 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-3-2022.pdf
4 Tháng 04 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-4-2022.pdf
5 Tháng 05 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-5-2022.pdf
6 Tháng 06 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-6-2022.pdf
7 Tháng 07 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-7-2022.pdf
8 Tháng 08 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-8-2022.pdf
9 Tháng 09 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-9-2022.pdf
10 Tháng 10 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-10-2022.pdf
11 Tháng 11 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-11-2022.pdf
12 Tháng 12 https://sptc.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/Lich-thuy-trieu-Hon-Dau-Thang-12-2022.pdf
Lịch Thủy Triều Hòn Dấu 2022

Trên đây là lịch thủy triều hòn dấu 2022, hi vọng những thông tin Top10vietnam.net cung cấp sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn chuyến đi nhiều niềm vui và ý nghĩa.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/kit-viet-nam-dream-league-soccer-2019

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/kit-barca-dream-league-soccer-2022

Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019

Dream League Soccer là một trong những tựa game bóng đá trên mobile hot nhất hiện nay được phát triển và phát hành bởi First Touch Games. Dream League Soccer về cơ bản là cho phép bạn tạo ra đội bóng trong mơ của bạn.

Người chơi bắt đầu trò chơi bằng cách trở thành người quản lý của một đội tên là Dream FC và được chọn cho cho mình một các cầu thủ nổi tiếng làm đội trưởng, còn lại sẽ là những người chơi ngẫu nhiên trong đội hình. Ở bài viết này Top10vietnam.net sẽ cung cấp cho các bạn kit việt nam dream league soccer 2019.

Bộ Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019

Data Đội Hình Đội Tuyển Việt Nam

Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019
Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019

Để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thì ZOapk sẽ đưa đến cho các bạn bản data đội hình đội tuyển Việt Nam. Ở bản data này các bạn sẽ có full đội hình đội tuyển Việt Nam với chỉ số 100 được buff cho toàn đội và rất nhiều tính năng khác nữa đang chờ bạn.

Kit Đội Tuyển Việt Nam

 • Logo 1
Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019
Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019

URL: https://i.imgur.com/kGoKMD0.png

 • Logo 2
Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019
Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019

URL: https://i.imgur.com/1Hg24ig.png

Kit Home

Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019
Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019

URL: https://i.imgur.com/mKXcvFX.png

Kit Away

Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019
Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019

URL: https://i.imgur.com/434Zedw.png

Kit GK Home

Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019
Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019

URL: https://i.imgur.com/x4ThRxU.png

Kit GK Away

Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019
Kit Việt Nam Dream League Soccer 2019

URL: https://i.imgur.com/GEhmXBu.png

Trên đây là thông tin về kit việt nam dream league soccer 2019 mà Top10vietnam.net tổng hợp được. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/kit-barca-dream-league-soccer-2022

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/khong-co-phap-luat-xa-hoi-se-khong-co

Kit Barca Dream League Soccer 2022

FC Barcelona là một câu lạc bộ bóng đá rất nổi tiếng ở Tây Ban Nha. FCB là một câu lạc bộ rất nổi tiếng ở LA Liga. FCB giành nhiều chức vô địch La Liga. Nó là một trong những câu lạc bộ bóng đá lâu đời nhất. Câu lạc bộ này được thành lập vào năm 1899. Nhiều cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trên thế giới là một phần của đội FCB như Lionel Messi, Gerard Piqué, Luis Suárez, vv…

Những ai là fan hâm mộ lớn của FC Barcelona luôn mong muốn có được ​​ kit barca dream league soccer 2022 – bộ đồ thi đấu của câu lạc bộ bóng đá Barcelona. Hãy cùng Top10vietnam.net tìm hiểu về kit barca dream league soccer 2022 nhé.

Bộ Kit Barca Dream League Soccer 2022

Bộ Đồ Chơi Nhà Barcelona

URL: https://i.imgur.com/LOSwIew.png

Kit Barca Dream League Soccer 2022
Kit Barca Dream League Soccer 2022

Hầu hết các bộ phận của bộ đồ đá banh sân nhà FC Barcelona Dream League Soccer có màu xanh đậm với các sọc đỏ. Có một logo của Unicef ​​và La Liga trên bộ đồ thi đấu 512 × 512 Barcelona . Logo Nike cũng có trong bộ sản phẩm.

Barcelona Away Kit

URL: https://i.imgur.com/BYNhlIM.png

Kit Barca Dream League Soccer 2022
Kit Barca Dream League Soccer 2022

URL của bộ đồ đá banh Barcelona trong giải đấu trong mơ hoàn toàn có giao diện mới. Nó được biết đến với màu đen hoàn toàn. Đội mặc bộ đồ đá banh sân khách khi họ không chơi trận đấu trên sân nhà của họ.

URL: https://i.imgur.com/jqnn4a3.png

Kit Barca Dream League Soccer 2022
Kit Barca Dream League Soccer 2022

Bộ thứ ba có màu tối với dải trên đó và cũng là logo của các nhà tài trợ. Bộ đồ đá banh trong mơ của Barcelona  có biểu tượng UNICEF trên áo của bộ đồ đá banh.

Bộ Đồ Đá Banh Sân Nhà Cho Thủ Môn Của Barcelona

URL: https://i.imgur.com/3zqnVpF.png

Kit Barca Dream League Soccer 2022
Kit Barca Dream League Soccer 2022

Bộ đồ thủ môn  Barcelona dls 2022 luôn được thay đổi từ toàn đội. Bộ đồ thủ môn có màu xanh lá cây và logo được in trên đó.

Barcelona GoalKeeper Away Kit

URL: https://i.imgur.com/MMxCXoY.png

Kit Barca Dream League Soccer 2022
Kit Barca Dream League Soccer 2022

Màu Barcelona GoalKeeper Yellow Kit là màu vàng nhạt với các sọc xanh lam. Các bộ quần áo bóng đá của Barcelona năm 2022 có một số vòng tròn trên áo.

Bộ Công Cụ Thứ Ba Của Barcelona GoalKeeper

URL: https://i.imgur.com/9W9sT7x.png

Kit Barca Dream League Soccer 2022
Kit Barca Dream League Soccer 2022

Bộ quần áo bóng đá thứ ba của thủ môn Barcelona rất đẹp vì có màu xanh đậm. Có một số đường kẻ ngang nhẹ trên quần đùi. Trên áo, bạn có thể thấy một thiết kế khác nhau.

Biểu Trưng Barcelona 512 × 512 URL:

URL: https://i.imgur.com/odyzGBQ.png

Kit Barca Dream League Soccer 2022
Kit Barca Dream League Soccer 2022

Logo Barcelona 512 × 512  có thiết kế rất đẹp. Nhiều màu sắc được sử dụng trong logo. Ở phía trên bên trái của logo, có một dấu chéo màu đỏ. Nhưng ở phía bên phải của logo, có một số dải dọc màu vàng và đỏ. Có một quả bóng đá trong logo Fc Barcelona. Tên của câu lạc bộ được viết trên logo.

Trên đây là những thông tin Top10vietnam.net chia sẻ với bạn về kit barca dream league soccer 2022. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/khong-co-phap-luat-xa-hoi-se-khong-co

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/hinh-thoi-trong-so-do-khoi-the-hien

Không Có Pháp Luật Xã Hội Sẽ Không Có

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do. Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

Với tầm quan trọng như vậy thì không có pháp luật xã hội sẽ không có điều gì. Cùng Top10vietnam.net tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Không Có Pháp Luật Xã Hội Sẽ Không Có
Không Có Pháp Luật Xã Hội Sẽ Không Có

Câu Hỏi: Không Có Pháp Luật Xã Hội Sẽ Không Có

A. Gò ép quy định của pháp luật.

B. Không có trật tự và ổn định.

C. Không có những quy định bắt buộc.

D. Không có ai bị kiểm soát hoạt đông.

Đáp án đúng: B.

Không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự và ổn định, không thể tồn tại và phát triển được (theo Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 12), thông qua các văn bản luật, pháp luật xác lập quyền của công dân, là căn cứ để công dân thực hiện quyền của mình.

Giải Thích Lý Do Chọn Đáp Án B:

Pháp luật gồm các quy tắc xử sự chung, được thể hiện trong những hình thức xác định.  Và được đặt ra không phải xuất phát từ một trường hợp cụ thể.  Mà là sự khái quát hóa từ rất nhiều những trường hợp có tính phổ biến trong xã hội. Điều này đã làm cho quy định pháp luật có tính khái quát hóa cao.  Là những khuôn mẫu điển hình để các chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực hiện theo khi gặp phải những tình huống mà pháp luật đã dự liệu.

Pháp luật mang tính băt buộc chung. Các quy định pháp luật được dự liệu không phải cho một tổ chức.  Hay cá nhân cụ thể mà cho tất cả các tổ chức và cá nhân có liên quan. Xuất phát từ vị trí, vai trò của nhà nước trong xã hội (tổ chức đại diện chính thức cho toàn xã hội).  Nên pháp luật là bắt buộc đối với tất cả, việc thực hiện pháp luật

Không Có Pháp Luật Xã Hội Sẽ Không Có
Không Có Pháp Luật Xã Hội Sẽ Không Có

Vai trò của pháp luật như sau:

1/ Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội

 • Pháp luật là công cụ để bảo vệ công lý, thực hiện công bằng xã hội.
 • Pháp luật giúp nhà nước phát huy quyền lực của mình, kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình.
 • Nhà nước ban hành pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội: Công bố công khai, kịp thời, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin; đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, xây dựng tủ sách pháp luật ở địa phương, cơ quan,…

2/ Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình

 • Thông qua các văn bản luật, pháp luật xác lập quyền của công dân, là căn cứ để công dân thực hiện quyền của mình.
 • Pháp luật là phương tiện bảo đảm và bảo vệ quyền con người. pháp luật quy định cụ thể về quyền con người trong các lĩnh vực khác nhau, vừa quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền con người. Pháp luật còn cấm những hành vi xâm hại tới quyền con người và quyđịnh các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các chủ thể có hành vi đó, qua đó bảo vệ quyền con người tốt nhất.

Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất vì:

 • Pháp luật là khuân mẫu có tính phổ biến và bắt buộc chung; nên quản lí bằng pháp luật sẽ đảm bảo tính dân chủ; công bằng và phù hợp với lịch ích chung của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau; tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện pháp luật.
 • Pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất; trong toàn quốc và được đảm bảo bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước; nên hiệu lực thi hành cao. Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều biện pháp, từ giáo dục, thuyết phục rồi đến cưỡng chế.

Tuy vậy, pháp luật không phải là chìa khóa vạn năng, nó có mối liên hệ mật thiết với các công cụ khác, các lĩnh vực của đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, đạo đức, tập quán, tôn giáo… và chỉ đạt được hiệu quả cao nhất khi có sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ giữa pháp luật với các công cụ đó. 

Hi vọng bài viết đã giúp bạn đọc hiểu được vai trò của pháp luật, giải đáp được thắc mắc không có pháp luật xã hội sẽ không có điều gì. Hãy theo dõi Top10vietnam.net để cập nhật nhiều thông tin hữu ích nữa nhé.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/hinh-thoi-trong-so-do-khoi-the-hien

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/hinh-da-dien-nao-khong-co-tam-doi-xung

Hình Thoi Trong Sơ Đồ Khối Thể Hiện

Thuật toán có thể được diễn tả bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối. Sơ đồ khối là sơ đồ mô tả thuật toán, con người hình dung và nắm được với thông tin cho trước thì người dùng sẽ tương ứng có được output tương ứng.

Vậy hình thoi trong sơ đồ khối thể hiện ý nghĩa gì, cùng Top10vietnam.net tìm câu trả lời nhé.

Hình Thoi Trong Sơ Đồ Khối Thể Hiện
Hình Thoi Trong Sơ Đồ Khối Thể Hiện

Câu Hỏi: Hình Thoi Trong Sơ Đồ Khối Thể Hiện:

A. Thể hiện thao tác so sánh

B. Quy định trình tự thực hiện các thao tác

C. Thể hiện các phép tính toán

D. Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu

 • Đáp án: A. Hình thoi trong sơ đồ khối thể hiện thao tác so sánh
 • Giải thích:

Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối):

+ Hình chữ nhật có ý nghĩa là thể hiện thao tác tính toán.

+ Hình thoi thể hiện thao tác so sánh.

+ Các mũi tên thể hiện quy định trình tự thực hiện các thao tác.

+ Hình ô van thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu.

Sơ Đồ Khối Là Gì?

Hình Thoi Trong Sơ Đồ Khối Thể Hiện
Hình Thoi Trong Sơ Đồ Khối Thể Hiện

Sơ đồ khối là một bản vẽ minh họa của một hệ thống có các bộ phận hoặc thành phần chính được biểu diễn bằng các khối. Các khối này được nối với nhau bằng các dòng để hiển thị mối quan hệ giữa các khối tiếp theo.

Sơ đồ khối là đại diện của một số thuộc tính đã biết để khi tổng hợp lại với nhau, chúng tạo thành sơ đồ khối trung tâm. Các khối mô tả một hệ thống như một tập hợp các thành phần chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ cụ thể trong một bối cảnh cụ thể.

Có ba loại sơ đồ khối cơ bản:

 • Sơ đồ khối cơ bản: xác định nhanh chóng tất cả các bước chủ yếu trong quy trình. Sơ đồ này được sử dụng để định hướng các bước chủ yếu cho nhóm bằng cách đưa ra một cái nhìn tổng quan về quy trình.
 • Sơ đồ khối quy trình: xem xét quy trình ở mức độ chi tiết. Sơ đồ này liệt kê đầy đủ tất cả các bước chính và bước phụ trong một quy trình.
 • Sơ đồ khối triển khai: tương tự như các sơ đồ quy trình ở chỗ chúng cũng rất chi tiết, nhưng ngoài ra các sơ đồ triển khai còn chỉ rõ những người tham gia vào quy trình. Điều này có thể rất có ích trong trường hợp quy trình cần đến sự hợp tác giữa nhiều phòng ban chức năng.

Đặc Điểm Của Sơ Đồ Khối

Sơ đồ khối cung cấp một cái nhìn nhanh chóng, cấp cao về hệ thống để xác định nhanh chóng các điểm quan tâm hoặc các điểm rắc rối. Do quan điểm cấp cao của nó, nó có thể không cung cấp mức độ chi tiết cần thiết để lập kế hoạch hoặc thực hiện toàn diện hơn. Một sơ đồ khối sẽ không hiển thị chi tiết từng dây và công tắc, đó là công việc của một sơ đồ mạch.

Sơ đồ khối đặc biệt tập trung vào đầu vào và đầu ra của một hệ thống. Nó ít quan tâm đến những gì xảy ra từ đầu vào đến đầu ra. Nguyên tắc này được gọi là hộp đen trong kỹ thuật. Các bộ phận đưa chúng ta từ đầu vào đến đầu ra không được biết đến hoặc chúng không quan trọng.

Ứng Dụng Của Sơ Đồ Khối

Sơ đồ khối được ứng dụng phổ biến trong các ngành nghề liên quan đến kỹ thuật, công nghệ, tin học… Thông qua sơ đồ khối, người thiết kế có thể nắm được cấu tạo, chức năng, các bộ phận chính trong cùng một hệ thống, từ đó phác họa bản vẽ chi tiết để lắp đặt hệ thống. Đặc biệt, sơ đồ khối được sử dụng rộng rãi trong 3 lĩnh vực sau đây:

 • Thiết kế phần mềm: Sơ đồ khối có thể biểu diễn quá trình input – output trên máy tính, cũng như tổng thể hoạt động trên một hệ thống. Với sơ đồ khối, bạn có thể xác lập mối quan hệ giữa các thành phần trong máy tính như: CPU – bộ xử lý trung tâm, Control Unit – khối điều khiển, ALU – khối logic và số học…
 • Kỹ thuật điện: Sơ đồ khối trong lĩnh vực kỹ thuật điện có thể được dùng để đo lường neutron, tạo tín hiệu đầu ra của hệ thống… Mỗi hình khối sẽ đại diện cho một chức năng, vai trò, hoặc một giai đoạn phát triển tín hiệu của hệ thống.
 • Kiểm soát quy trình: Các biểu tượng hình tròn, hình chữ nhật trong sơ đồ sẽ biểu thị cho mỗi chu trình hoạt động của hệ thống, đầu vào – đầu ra của hoạt động. Các hình khối này liên kết với nhau bằng các dấu mũi tên, thể hiện tuần tự của một quy trình cụ thể. 

Hi vọng bài viết trên đã cung cấp những thông tin hữu ích đối với bạn, giúp bạn hiểu được hình thoi trong sơ đồ khối thể hiện ý nghĩa gì. Hãy theo dõi Top10vietnam.net để cập nhật nhiều kiến thức hay hơn nhé.

 

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/hinh-da-dien-nao-khong-co-tam-doi-xung

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/hinh-da-dien-co-bao-nhieu-mat