Blogs Blogs

[ GIẢI ĐÁP ] MgO H2SO4 Đặc Nóng Tạo Ra Gì ?

MgO H2SO4 đặc nóng tạo ra gì ? Hôm nay Stcpharco sẽ cùng bạn tìm hiểu liệu MgO H2SO4 đặc nóng cho ra gì nhé !

MgO H2SO4 đặc nóng tạo ra gì ?

TÌM HIỂU VỀ MGO H2SO4 ĐẶC NÓNG

Bạn có biết các oxit kim loại đều có thể phản ứng với dung dịch axit thu được muối và nước. MgO và H2SO4 đặc nóng cũng không ngoại lệ.

PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG MGO H2SO4 ĐẶC NÓNG

Phương trình phản ứng của MgO H2SO4 Đặc Nóng như sau:

 • MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG GIỮA MGO VÀ H2SO4 ĐẶC NÓNG LÀ GÌ?

 • Chỉ cần ở nhiệt độ thường thì phản ứng đặc nóng xảy ra.

MGO VÀ H2SO4 ĐẶC NÓNG TÁC DỤNG VỚI NHAU XẢY RA HIỆN TƯỢNG GÌ ?

 • Cho MgO phản ứng với dung dịch axit H2SO4, MgO tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch.

CÁCH ĐIỀU CHẾ H2SO4

 • 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3
 • 2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn
 • 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

CÁCH ĐIỀU CHẾ MGO

 • 2Mg + O2 → 2MgO
 • MgCO3 → MgO + CO2
 • 2Mg + SO2 → S + 2MgO

CÁCH ĐIỀU CHẾ H2O

 • 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3
 • NH4NO2 → 2H2O + N2
 • 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2

CÁCH ĐIỀU CHẾ MGSO4

 • Mg + 2KHSO4 → H2 + K2SO4 + MgSO4
 • MgCl2 + K2SO4 → 2KCl + MgSO4
 • H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

Stcpharco vừa cùng bạn tìm hiểu về MgO H2SO4 đặc nóng. Cũng như giúp bạn tìm hiểu về cách điều chế .

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn và giúp bạn giải đáp được các thắc mắc của mình.

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm:

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/hinh-anh-sung-k54

https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/k3po4-la-muoi-gi

Comments
Trackback URL:

Add Comment
[...] https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mgo-h2so4-dac-nong [...] Read More
Posted on 8/27/22 2:14 AM.
[...] https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mgo-h2so4-dac-nong [...] Read More
Posted on 8/27/22 5:14 AM.
[...] https://www.laonsw.net/web/simgiakho/home/-/blogs/mgo-h2so4-dac-nong [...] Read More
Posted on 8/27/22 5:19 AM.